Uitgever:
VO-NN Belang is een uitgave van uitgeverij Horus in opdracht van de Vereniging Oud-medewerkers NN (VO-NN).
Hoofdredactie:
René Labordus
Kernredactie:
Jacqueline Alders, Tom Kuyper, Ewald Wagenaar
Vormgeving:
BADE creatieve communicatie, Baarn
Video:
Annelies van der Ouw
Redactieadres:
administratie VO-NN, Tom Kuyper, De Waterkamer 114, 7325 HX Apeldoorn.
Actueel nieuws over de VO-NN is te vinden op de website www.VO-NN.nl.
Ledeninformatie:
Voor vragen over het lidmaatschap, de collectieve belangenbehartiging op het gebied van pensioenen en op sociaal terrein, of om een adreswijziging door te geven, neemt u contact op met de administratie. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten.

© Horus, 2019.