75 nieuwe

leden erbij!

Op 9 januari begonnen we aan ons nieuwe verenigingsjaar met de nieuwjaarsreceptie, die jaarlijks voor álle leden wordt georganiseerd door rayon Zuid West en rayon West; dit jaar was de locatie Lommerrijk in Rotterdam weer aan de beurt. Met een opkomst van bijna 275 leden was het wederom een heerlijk moment van elkaar ontmoeten.


Wanneer je al wat langer meeloopt, ontkom je bij zo’n samenzijn niet aan de constatering dat we duidelijk aan het vergrijzen zijn; dat is natuurlijk niet “onverwacht” omdat de automatische instroom nu eenmaal beperkt is. Verheugend is het dan te constateren dat de inspanningen van bestuur en de commissie Ledenwerving rond de jaarovergang hebben geleid tot een aanwas van 75 nieuwe leden.


Aan een financiële drempel voor het lidmaatschap kan de betrekkelijke groei niet liggen. De jaarlijkse bijdrage van 21 euro is gering wanneer we alle activiteiten in ogenschouw nemen waaraan u kunt deelnemen met aantrekkelijke korting en de “bevochten” resultaten van de diverse commissies. Heel fijn is het natuurlijk te constateren dat met de prijsindexering van 1,68% ons Pensioenfonds ING het koopkrachtbehoud in 2019 goed gestalte weet te geven. Wat dat betreft zijn we spekkopers in het land van de gepensioneerden en (gewezen) deelnemers.


Intussen is de activiteitencommissie druk bezig om voor u een aantrekkelijk programma voor dit jaar in te vullen. Nadruk hierbij zal liggen op een meer regionale aansturing naast een tweetal landelijke activiteiten. Hierover hoort u vanaf eind maart meer; zodra er nieuws is, kunt u dit volgen op de website van VO-NN.

Ik wens u een goed verenigingsjaar toe.


Niek Hakvoort
Bestuurslid Evenementen