SPECIAL LEDENRAADSVERKIEZING 2020

Alleen stemmen in de rayons West en Zuid-Oost

Na de oproep in het vorige ledenmagazine hebben meerdere kandidaten zich aangemeld voor de ledenraad van de VO-NN. Er zijn 5 rayons met in ieder rayon twee of meer kandidaten.

Er worden alleen verkiezingen gehouden in rayons waar zich meer kandidaten hebben gemeld dan er beschikbare plaatsen voor die rayons zijn in de ledenraad. In een groot rayon kunnen drie ledenraadsleden worden benoemd en in een klein rayon twee. In de rayons Noord-Oost-Midden, Noord-West en Zuid-West zijn er precies evenveel kandidaten als beschikbare plaatsen. De kandidaten in deze drie rayons treden allen in het voorjaar toe tot de ledenraad; hier zijn geen verkiezingen nodig. Dit betekent dat nu alleen voor de rayons West en Zuid-Oost verkiezingen worden gehouden.

Zo gaan de verkiezingen

Tot 10 mei. De leden van VO-NN in twee rayons (West en Zuid-Oost) kunnen vanaf april tot 10 mei 2020 hun stem uitbrengen door op de link te klikken in de apart gestuurde e-mail. Leden komen dan op de stemsite en kunnen daar op de button van de voorkeurskandidaat te klikken. Wie geen e-mail heeft kan de papieren stemkaart op de post te doen. Daarna worden alle stemmen per rayon geteld en de kandidaten met de meeste stemmen worden voorgedragen. In de grote rayons kunnen 3 raadsleden worden benoemd en in de kleinere rayons 2.

Half juni worden de leden met een aparte nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de stemuitslagen en de nieuwe ledenraadsleden van de rayons. Juni. Het is de bedoeling dat op 4 juni de nieuwe ledenraad wordt geïnstalleerd. De huidige ledenraad treedt dan af.

Over de ledenraad

Welke eisen worden aan kandidaten gesteld?

De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging. De raad controleert het bestuur en heeft een besluitvormende stem, bijvoorbeeld bij de benoeming van een lid van het bestuur, het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, een wijziging van de statuten en het vaststellen van de hoogte van de begroting. Daarnaast is de Ledenraad ook een adviescollege voor het bestuur, om samen te praten over beleid en beleidsvoornemens. Van de ledenraadsleden wordt verwacht dat zij de mening van de leden van de vereniging in hun rayon vertegenwoordigen, dat ze initiatieven nemen in het belang van deze leden en terugkoppeling aan hen geven van wat er in en rond de vereniging en het bestuur gebeurt.

Het gaat dus om mensen die actief meewerken, meedenken en meebeslissen over belangenbehartiging bij uw voormalige werkgever en pensioenfondsen. Maar van hen wordt ook verwacht dat ze contacten onderhouden met de verenigingsleden in hun rayon en dat ze de organisatie van bijeenkomsten zullen stimuleren. Tevens zullen ledenraadsleden voorstellen van het bestuur inhoudelijk beoordelen en daarover beslissingen nemen. Hiervoor moeten zij zich onder meer verdiepen in de financi├źn van de vereniging, de begroting kunnen beoordelen. Ledenraadsleden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Ze komen minimaal twee keer per jaar bijeen.