VO-NN kandidaat-raadsleden

per rayon

Alleen stemmen in rayons West en Zuid-Oost

RAYON NOORD-OOST-MIDDEN

Utrecht e.o., Overijssel - Drenthe - Friesland - Groningen

F.H. (Frits) Boss

J.L.W. (Henk) Fokkink

A.M. (Angela) van Leeuwen

Deze kandidaten

zullen toetreden

tot de ledenraad.

RAYON WEST

Den Haag e.o., Gouda - Leiden - Bollenstreek

C.J. (Kees) Bruin

H.J. (Hasko) van Dalen

R.M (Ruud) van Hof

P. (Paul) de Widt

RAYON ZUID-OOST

Ede/Arnhem e.o., de Achterhoek - Noord-Brabant - Limburg

W.V.A. (William) Brinkley

D.J. (Dick) van Gijzen

M.F.M. (Maurice) Janssen

G.J.E. (Guyot) van Meer

RAYON NOORD-WEST

Amsterdam - Noord-Holland - Flevoland

Jan Douwes

A. (Aad) Kant

Deze kandidaten

zullen toetreden

tot de ledenraad.

RAYON ZUID-WEST

Rotterdam e.o., Zeeland - Rijnmond - Zuid-Hollandse eilanden

J.H.B. (Hans) Korink

G.A. (Gerry) Huis in ’t Veld

Jan Pouw

Deze kandidaten

zullen toetreden

tot de ledenraad.