Uitgever: VO-NN Belang is een uitgave van uitgeverij Horus in opdracht van de Vereniging Oud-medewerkers NN (VO-NN).

Hoofdredactie: René Labordus

Kernredactie: Jacqueline Alders, Tom Kuyper, Ewald Wagenaar

Vormgeving: BADE creatieve communicatie, Baarn

Redactieadres: administratie VO-NN, Tom Kuyper Paul Pellastraat 234, 7558 HM Hengelo. Telefoon: 035 - 631 2166 Actueel nieuws over de VO-NN is te vinden op de website www.VO-NN.nl.

Ledeninformatie: Voor vragen over het lidmaatschap, de collectieve belangenbehartiging op het gebied van pensioenen en op sociaal terrein, of om een adreswijziging door te geven, neemt u contact op met de administratie. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten.

© Horus, 2020.