Inhoud

Pagina 3

Voorwoord

Pagina 4

Verkiezingen

Ferdi Jonkman: “Zo’n verkiezing is complexer dan je denkt”

Pagina 5

Uw belang

 • Nieuw Pensioenreglement Pensioenfonds ING
 • Commissie positief over “Wij werken aan uw pensioen”
 • Basis prijsindexatie PFI-pensioen
 • PFI: “Niet immuun voor de lage rente”
 • Commissie SEB weer op sterkte
 • SEB: De overwaardehypotheek
 • VO van PFI: “Eerste fase Nexus positief”

Pagina 6

Kort nieuws

 • Nieuws van NN
 • Basis prijsindextoeslag PFI
 • VO-NN lid van nieuwe koepel voor gepensioneerden
 • Nieuwe en overleden leden

Pagina 7

Evenementen

 • Nieuwjaarsreceptie
 • Geslaagde bijeenkomst over pensioen in Assen

Pagina 8

Vroeger en nu

CRO’s Francis Ruygt en Hans Bonsel

Pagina 9

Mijn gebouw

Vaarwel Veluwepoort Ede

Pagina 10

Ledenraads-verkiezingen

 • Zo stemt u
 • Over de ledenraad en de eisen aan kandidaten

Pagina 11

Raadsleden per rayon