Betrokkenheid

Het samenwerken aan de belangen die spelen rond onze pensioenen, is een van belangrijkste redenen voor verenigingsbestuur, ledenraad en commissieleden om zich in te zetten voor de vereniging. Dat vraagt van hen de nodige tijd, aandacht en dikwijls geduld. Dit is in een tijd – zoals de voorzitter in zijn verkiezingsinterview zegt – van “veel hedonisme” een bijzonderheid. Want waarom zou je je eigenlijk inzetten, vakantie is toch veel leuker? Zelf heb ik een balans gevonden tussen het bestuurswerk en mijn belangstelling voor reizen: pas reisden we nog naar Azië. En zo is er ook nu weer een boeiende lijst kandidaten voor de ledenraad voor elkaar gekomen. Blijkbaar zijn er dus gelukkig meer leden die een balans kunnen vinden tussen privéleven en betrokkenheid bij het verenigingswerk. Als we kijken naar de variatie en kwaliteit van de kandidaten voor de ledenraad, dan stemt dat het bestuur in ieder geval tot grote dankbaarheid: met gepaste tevredenheid stellen we dan ook deze kandidaten in deze editie van het ledenmagazine aan de leden voor. In twee rayons zijn ook echte verkiezingen nodig (er zijn meer kandidaten dan zetels), zowel in West als Zuidoost. In de andere rayons behoeft dus niet te worden gestemd. Het stemmen op een kandidaat – alleen in de rayons West en Zuid-Oost – gaat heel eenvoudig: op een aparte stemsite via de aparte e-mail die wordt toegestuurd, kan op de kandidaat naar keuze met een eenvoudige muisklik worden gestemd. Wie geen e-mail heeft ontvangt een stembiljet per post. Eenvoudiger kon de verkiezingscommissie het niet maken. We wensen u veel wijsheid toe bij uw selectie, en de nieuw te vormen ledenraad veel succes met de uitvoering van de doelen van de vereniging. En uiteraard veel leesplezier!

Niek Hakvoort, Bestuurslid VO-NN en voorzitter Activiteitencommissie