Een mooi begin van 2020

Nieuwjaarsbijeenkomst in Lommerrijk

Op woensdag 8 januari trokken weer veel VO-NN-ers naar Rotterdam voor de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst.

Ferdi Jonkman sprak namens het VO-NN-bestuur en wenste iedereen een plezierig, gezond en vitaal 2020. De vereniging kan hierbij een handje helpen. Natuurlijk door te zorgen dat het pensioen van de leden goed blijft. En mocht de gezondheid het toch af laten weten, is het belangrijk een goede ziektekostenverzekering te hebben. De commissie SEB helpt bij het kiezen van een passende ziektekostenverzekering en zorgt voor tips hoe gezond en vitaal te blijven. Vitaal blijf je door leuke dingen te doen en dankzij de Activiteitencommissie én lokale organisatoren is er een ruime keuze uit excursies en uitstapjes. We kunnen allemaal in de media lezen dat er rond pensioen veel gaande is. Oud-NN-ers mogen blij zijn dat ze bij een goede werkgever hebben gewerkt en dat de pensioenpot goed gevuld is. Maar dit moet wel zo blijven.

Vandaar dat de commissie Pensioenen en onze leden van het Verantwoordingsorgaan PFI scherp opletten bij bijvoorbeeld de harmonisatie van de pensioenregelingen. Alle hulde aan de vele vrijwilligers die zich inzetten voor onze vereniging! Het bestuur ziet voor zichzelf én voor de vereniging in 2020 een aantal uitdagingen: • Een grote vereniging blijven om zo de macht van het getal overeind te houden. Na een periode van krimp zijn we in 2019 per saldo licht gegroeid. Willen we dat vasthouden dan moet iedereen oud-collega’s enthousiast maken om lid te worden. • Kundige, betrokken en professionele leden mobiliseren om een bijdrage te leveren aan VO-NN. We zijn tenslotte een vrijwilligersorganisatie. • De verkiezingen van de nieuwe Ledenraad. Deze Ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en het is dus belangrijk dat daar goede mensen inzitten. Daarom is het nodig adequate vervanging te vinden voor een aantal vertrekkende leden. De hoeveelheid werk valt mee, het is wel belangrijk werk. (Jacqueline Alders)

Tom Egbers – Buitendienst NN Aldo Eikelenboom – Buitendienst NN Wil van Putten – Database specialist Tom heeft na zijn vertrek bij NN 3 jaar geleden een andere richting gekozen. Hij start volgende week zijn klusbedrijf. Aldo vertrok ruim 6 jaar geleden en heeft nu het Bureau Pensioen Hulp. Wil heeft in 2016 zijn pensioen laten ingaan. ‘We zijn hier om oud-collega’s te ontmoeten én om te netwerken.’ Tom: ‘Er zijn hier vast mensen aanwezig die wel wat hulp bij klussen kunnen gebruiken.’

Diny Nieuwveld – werkte voor de geboorte van haar eerst kind bij NN en heeft daar ook haar man leren kennen. Janny Kwinkelenberg-Oosterbeek – werkte 27 jaar bij NN als secretaresse van de divisie Buitenland. Janny: ‘Helaas zie ik hier weinig van mijn oud-collega’s. Diny en ik kenden elkaar niet, maar we zijn net leuk in gesprek geraakt. Ook omdat we allebei in Rotterdam Nesselande blijken te wonen.’

Leo Kleijbeuker en Henk de Zeeuw ‘We zijn allebei in 1964 als programmeur bij de RVS begonnen en hebben de ontwikkeling met diverse typen IBM-machines meegemaakt. We komen hier voor de gezelligheid, het is leuk elkaar weer te zien.’

Sonja Krol – Senior HR Consultant Marijke van Rijswijk – Secretaresse Hoofd Automatisering Hanneke van Dijk – Secretaresse Buitendienst ‘We zijn bij de verhuizing van de RVS naar Ede alle drie in Rotterdam gebleven en moesten toen andere functies zoeken. We zijn regelmatige bezoekers van deze bijeenkomsten en zoeken elkaar dan vaak op. We voelen dan gelijk weer de familiaire sfeer die bij de RVS heerste. We zijn lid van de VO-NN voor deze contacten, maar vooral ook omdat de vereniging de belangen van gepensioneerden behartigt.’

Lex Schreurs – lid VO-NN activiteitencommissie ‘We combineren als activiteitencommissie op de dag van deze bijeenkomst altijd het nuttige met het aangename. Vanmorgen hebben we met elkaar het programma voor 2020 besproken en er komen weer leuke en interessante excursies en uitstapjes. Houd de nieuwsbrieven en de website in de gaten!’

Bezichtiging eerste NN-kantoor Zutphen

Wist u dat NN ooit is begonnen in Zutphen? In het woonhuis aan het Ravenstraatje 3 van een van de oprichters, Gerrit-Jan Dercksen. Hier was het eerste kantoor gevestigd. In het pand is in een van de kamers een klein museumpje ingericht over de geschiedenis van De Nederlanden van 1845. Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van NN is het museum vanaf 16 april vernieuwd. Kom een kijkje nemen zodra het Museum kan worden bezocht, er volgt nog nader bericht. Vooralsnog is bezoek door het coronavirus niet mogelijk. Opgeven per e-mail: history@nn-group.com. Vermeld svp datum, tijdstip, uw naam en aantal personen. Meer info: www.brandkashenny.nl.

Geslaagde bijeenkomst over pensioen in Assen

Voor de leden van Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland was op 28 november een bijeenkomst georganiseerd bij Van der Valk in Assen over het onderwerp Pensioenen. Een 40-tal leden bezochten de bijeenkomst en dus was de gereserveerde zaal gezellig vol en moesten er zelfs nog wat extra stoelen worden bijgezet. Zowel de algemene ontwikkeling in pensioenland als de recente en nog aanstaande wijzigingen binnen het Pensioenfonds van ING stond op de agenda. Inleiders waren Peter van Meel, algemeen directeur van PFI en Wim Evers, de voorzitter van de pensioencommissie van onze vereniging. Ook Oscar Morriën, manager communicatie van PFI was present en regelde de technische ondersteuning. Na het openingswoord van Frits Boss, lid van de ledenraad voor het rayon Noord, Oost en Midden, gaven beide inleiders een heldere en actuele presentatie over hun onderwerp. Er ontstond een levendige discussie waarbij met name de voormalige buitendienstmedewerkers van NN pittige vragen stelden en blijk gaven van ruime kennis van het onderwerp. Afgesproken werd dat aan alle deelnemers de sheets van de presentatie worden toegezonden om thuis de materie nog eens rustig te kunnen bekijken. Voor individuele vragen werd nog gewezen naar de mogelijkheid om op de PFI site gebruik te maken van het Pensioenloket van PFI. Na het slotwoord van Frits Boss, die de inleiders een flesje wijn overhandigde, werd onder het genot van een drankje en een hapje door de deelnemers gezellig nagepraat aan de bar van Van der Valk. (Tekst m.m.v. Frits Boss, foto’s Henny Voorhamm)