Jaargang 19, Nummer 2 - 2019


Integreren en tegelijk bouwen
aan een gezond bedrijf

Interview met David Knibbe, CEO NN


COMMISSIE PENSIOENEN
Pensioenfonds ING past pensioenregelingen aan…
… en wat doet het Verantwoordingorgaan van PFI?


OUD-COLLEGA
Sjaak van Heukelum
Doorwerken wordt steeds meer gewoon’