Doorwerken wordt steeds meer gewoon

Sjaak van Heukelum begon voor zichzelf

“Ongeveer tien jaar geleden hoorden wij van werknemers die na hun pensionering gingen doorwerken en dit deden met schimmige afspraken omdat er geen toegesneden wet- en regelgeving voorhanden was. Wij vonden dat werknemers zelf moesten bepalen of zij wilden doorwerken en dat het ontbreken van die wet- en regelgeving geen belemmering mocht zijn. Toen hebben we een specifieke cao gemaakt voor doorwerken na pensioen. Terwijl honderden cao’s stopten bij pensioen, ging de doorwerk-CAO op dat moment juist in. Dat was het moment dat doorwerken op een veilige en transparante manier tussen partijen geregeld kon worden.” aldus Sjaak van Heukelum (55), directeur van Doorwerkgever.

Sjaak van Heukelum is ooit begonnen als inspecteur in de buitendienst Schade van NN in Regio West. “Later werd ik een van de weinige ‘overstappers’ naar het Levenbedrijf. Daar belandde ik als accountmanager Employee Benefits Landelijk Accounts in het team van Jaap de Roode. Uiteindelijk heb ik nog één switch gemaakt als senior manager Innovatie bij Achmea Holding.”

Nu is Sjaak ondernemer en heeft hij een uniek en gespecialiseerd bedrijf: Doorwerkgever. Doorwerkgever maakt het mogelijk dat gepensioneerde werknemers blijven doorwerken bij de huidige werkgever en/of banen bij andere opdrachtgevers.

“Uiteindelijk vond ik nieuwe voldoening in de sociale dienstverlening. Wij vinden dat iedereen die wil en kan doorwerken dat ook moet kunnen. En daarom hebben wij het mogelijk gemaakt, zodat het ook kan. Later is de minister van Sociale Zaken bij ons op werkbezoek geweest en beloofde de wet- en regelgeving te maken. Dat is gebeurd met de wet Werken na bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd”, zegt Sjaak.


Na pensioen aan het werk

Werknemers die met pensioen gaan willen steeds vaker actief blijven. Recent onderzoek door TNO geeft aan dat één op de vijf gepensioneerden doorwerkt. Daarnaast zie je dat veel gepensioneerden ook vrijwilligers- en mantelzorgactiviteiten uitvoeren. Met je hobby’s en vakanties vul je niet alle dagen van het jaar en dan is het lekker om op deze manier actief te blijven. Ondertussen werken meer dan 200.000 gepensioneerden door, verdeeld over alle branches en alle niveaus. Sjaak: “Dat is niet het gevolg van de arbeidsmarktkrapte maar vooral van het feit dat opdrachtgevers zien dat gepensioneerden speciale talenten hebben en daar geen of onvoldoende opvolging voor hebben.”


Nieuwe doorwerkmogelijkheden

“Wij hebben doorwerkers op allerlei soorten werk, van museumgidsen, chauffeurs en vele soorten activiteiten zoals leasebedrijven, bloemenbezorging, vervoer van schoolkinderen tot customer care.” Sinds kort zijn er doorwerkers actief voor enkele verzekeraars. Zij helpen bij het onderzoek van hypotheekdossiers en ze bezetten de telefoon bij een eindejaarscampagne van Zorg, waarbij bestaande klanten uitleg krijgen over wijzigingen in de polis.

Sjaak: “Ik vind het belangrijk dat (bijna) gepensioneerden weten dat doorwerken, als je daar vrijwillig toe besluit, vooral leuk is. Je staat op die manier midden in de maatschappij en je blijft er jong bij. En Doorwerkgever helpt en ondersteunt de doorwerkers en opdrachtgevers volledig bij hun onderlinge afhandeling.”

Meer info: www.doorwerkgever.nl.

Sjaak van Heukelum:

“Ik vind het belangrijk dat gepensioneerden weten dat doorwerken vooral leuk is.”