Bizarre tijden

Er wordt veel gesproken over de “anderhalvemetereconomie”. Deze nieuwe werkelijkheid biedt natuurlijk kansen. Echter, er zijn ook negatieve effecten. Voor ons als VO-NN hebben we onder andere besloten om onze bestuursvergaderingen op afstand van elkaar en met beeld ondersteund te houden. Dit is best wel even wennen, net als dat het informele napraten niet meer mogelijk is. We hebben diverse evenementen tot sowieso begin juni moeten afblazen. Dat is jammer, want bijvoorbeeld voor de trip naar Gouda was het maximale aantal aanmeldingen in ‘no time’ bereikt. We hadden de trip zelfs al een tweede keer ingepland. Wel geeft deze coronapauze mogelijkheden voor bezinning en rust in de hectische wereld waarin wij leefden en leven. Zelf ben ik begonnen een prachtige serie boeken te lezen over de familie De Medici – deze drie boeken starten in het jaar 1429 en eindigen in 1589; het lezen over deze machtige familie in het vijftiende-eeuwse Italië boeit mij enorm. Intussen gaan wij als bestuur door met de voor VO-NN noodzakelijke zaken. Zoals onder andere het proces van de ledenraadsverkiezingen en ook de voorbereidingen van onze ledendag op woensdag 28 oktober. Bij het schrijven van dit voorwoord zijn de resultaten van de ledenraadsverkiezingen nog niet bekend; wel wil ik alvast de verkiezingscommissie hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij verricht hebben. Afgelopen week is de handtekening gezet voor de locatie van de volgende ledendag: deze zal gehouden worden op het prachtige Mereveld – landelijk gelegen aan de rand van Utrecht en perfect bereikbaar. Rest mij eenieder van u goede gezondheid te wensen in deze bizarre periode die de gehele wereld nu doormaakt.

Rob Remmerswaal, penningmeester