Uitslag ledenraads-verkiezing

De kiescommissie heeft de stemmen in de rayons West en Zuid-Oost geteld.

Voor rayon West zijn gekozen: Kees Bruin, Ruud van Hof en Paul de Widt.  Voor rayon Zuid-Oost zijn gekozen: Dick van Gijzen, Maurice Janssen en Guyot van Meer.

RAYON NOORD-OOST-MIDDEN

Utrecht e.o., Overijssel - Drenthe - Friesland - Groningen

F.H. (Frits) Boss

J.L.W. (Henk) Fokkink

A.M. (Angela) van Leeuwen

RAYON WEST

Den Haag e.o., Gouda - Leiden - Bollenstreek

C.J. (Kees) Bruin

R.M (Ruud) van Hof

P. (Paul) de Widt

RAYON ZUID-OOST

Ede/Arnhem e.o., de Achterhoek - Noord-Brabant - Limburg

D.J. (Dick) van Gijzen

M.F.M. (Maurice) Janssen

G.J.E. (Guyot) van Meer

RAYON NOORD-WEST

Amsterdam - Noord-Holland - Flevoland

Jan Douwes

A. (Aad) Kant

RAYON ZUID-WEST

Rotterdam e.o., Zeeland - Rijnmond - Zuid-Hollandse eilanden

J.H.B. (Hans) Korink

G.A. (Gerry) Huis in ’t Veld

Jan Pouw