Jan Pouw

Lid van Verdienste


In de ledenraadsvergadering van mei is bestuur en ledenraad akkoord gegaan Jan Pouw als scheidend commissielid Sociaal Economische Belangen de eervolle status van Lid van Verdienste van VO-NN toe te kennen. Jan heeft zich jarenlang actief voor de commissie ingezet.

Eerder werd hij ook Lid van Verdienste bij VO-ING.

Nieuws van en over Nationale-Nederlanden

Na de lezersenquête waaruit naar voren kwam dat er behoefte was aan actuele informatie over de NN, heeft de redactie besloten deze nieuwe rubriek in het leven te roepen.

Rechtsbijstand Nationale-Nederlanden overgedragen aan DAS

Nationale-Nederlanden, DAS en SRK Rechtsbijstand (SRK) hebben de overgang afgerond van de rechtsbijstanddossiers van SRK naar DAS.

Meer informatie: https://www.nn.nl/OverNationaleNederlanden/Actualiteiten/Persbericht/Rechtsbijstand-Nationale-Nederlanden-overgedragen-aan-DAS.htm


Van Schulden naar Kansen

De Stichting van Schulden naar Kansen, een initiatief van Nationale-Nederlanden, maakt zich sterk voor het bevorderen van financiële redzaamheid in Nederland.

Meer informatie: https://www.nn.nl/OverNationaleNederlanden/Actualiteiten/Persbericht/NationaleNederlanden-en-Aegon-pakken-schulden-lokaal-aan.htm


Een nieuwe cao voor NN

Leden van de vakorganisaties De Unie, CNV Vakmensen en FNV Finance hebben ingestemd met een nieuwe cao voor NN. In 2017 is Delta Lloyd overgenomen door NN Group.

Meer informatie: https://www.nn.nl/Over-NationaleNederlanden/Actualiteiten/Persbericht/Een-nieuwe cao-voor-NN.htm


Groeiende vraag naar maatwerkhypotheek

Nationale-Nederlanden ziet een groeiende behoefte aan verschillende hypotheken voor specifieke klantgroepen.

Meer informatie: https://www.nn.nl/OverNationaleNederlanden/Actualiteiten/Persbericht/NationaleNederlanden-groeiende-vraag-naar-maatwerkhypotheek.htm


Hardlooponderzoek NN: Nederlanders lopen gemiddeld 34 kilometer per maand

De Nederlandse hardloper loopt gemiddeld 34 kilometer per maand. Dat blijkt uit onderzoek onder 428 sporters die minimaal één keer per maand hardlopen.

Meer informatie: https://www.nn.nl/OverNationaleNederlanden/Actualiteiten/Persbericht/Hardlooponderzoek-NN-Nederlanders-lopen-gemiddeld-34-kilometer-per-maand.htm


Augmented Reality App wekt schilderij van Rembrandt tot leven

Op de historische plek van de Waag in hartje Amsterdam hebben het Mauritshuis en Nationale-Nederlanden één van Rembrandts beroemdste schilderijen vandaag virtueel tot leven gebracht. 350 jaar na de dood van de wereldberoemde Hollandse Meester kan iedereen met de app Rembrandt Reality over zijn schouder meekijken.

Meer informatie: https://www.nn.nl/OverNationaleNederlanden/Actualiteiten/Persbericht/AugmentedReality-App-wekt-schilderij-van-Rembrandt-tot-leven.htm

(Jacqueline Alders)

Positieve resultaten uit enquête over kwartaalmagazine VO-NN Belang

Medio 2018 hebben de beide verenigingen VO-ING en VO-NN besloten dat de bestaande kwartaalmagazines digitaal uitgebracht zouden gaan worden. Er bleef nog wel een papieren versie bestaan bestemd voor de leden die niet over internet beschikken. Bij de introductie is afgesproken dat na een jaar een enquête onder de leden (en lezers) zou worden gehouden over de tevredenheid over het digitale magazine. De uitkomsten hiervan geven aan dat ontvangers over het algemeen zeer tevreden zijn over de uitgaven.

De enquête is alleen onder de digitale lezers gehouden. Ongeveer 15% van de digitale lezers heeft de enquête ingevuld. Dezelfde enquête is gelijktijdig onder zowel de lezers van de magazines VO-ING Belang als van VO-NN Belang uitgezet. De resultaten zijn niet gesplitst. Denkbaar was geweest dat er twee aparte enquêtes zouden zijn gehouden, immers de verenigingen functioneren vanaf 2016 los van elkaar, dit had mogelijk nog een verdieping van de resultaten gegeven.

In absolute aantallen zijn 1050 enquêtes terug ontvangen. Gezien de ledenbestanden van beide verenigingen zullen de VO-ING-leden van deze 1050 ongeveer 700 enquêtes hebben ingevuld en VO-NN-leden 350 stuks. De enquête kan daarmee als representatief worden beschouwd.


Belangrijkste resultaten

Om met het belangrijkste resultaat te beginnen: 81% van de lezers waardeert het digitale magazine als goed tot zeer goed.

Verder wordt het blad goed gelezen: 80% van u leest het magazine (bijna) altijd. Van deze trouwe lezers, leest 60% alle of het grootste deel van de artikelen en rubrieken. De tijd die u lezend doorbrengt varieert, maar 67% van u leest minimaal 10 minuten of meer in het magazine. Verder is iedereen het eens met de stelling dat de kwartaalmagazines VO-ING Belang en VO-NN Belang u informeert over actuele ontwikkelingen in en rond de vereniging en belangenbehartiging.

Verder is 76% van de lezers de mening toegedaan dat het blad een goed platform is voor discussie en meningen.


Waardering verschillende onderdelen in het kwartaalmagazine

Het kwartaalmagazine bevat verschillende rubrieken waaronder interviews met oud-collega’s, rapportages over evenementen, interviews met leden, voorwoord, de agenda met bijeenkomsten en verenigingsnieuws om er maar een aantal te noemen.

Alle rubrieken en artikelen scoren een (ruime) voldoende. Opvallend is dat “onze Burgerlijke stand”, waarin de nieuwe leden en de overledenen worden genoemd het meest wordt gewaardeerd. Verenigingsnieuws waaronder nieuws uit de commissies (Pensioenen, (zorg)verzekeringen), scoort eveneens goed. Interviews en de agenda met bijeenkomsten voorzien ook in een behoefte.


Vormgeving en fotografie

Over de vormgeving van het blad zegt de helft van de ondervraagden dat ze de leesbaarheid waarderen en ruim eenderde van de ondervraagden noemt de toegankelijkheid van het ledenblad als pluspunt. De dertien digitale pagina’s wordt door vrijwel alle onderzochte leden als goed beoordeeld. Tweederde van hem noemt de kwaliteit van de foto’s en illustraties goed en eenderde voldoende.


Individuele opmerkingen

Wij hebben van de respondenten nog een aantal suggesties gekregen voor toekomstige onderwerpen. Omdat het individuele opmerkingen zijn is het lastig te bepalen of dit door meerdere lezers wordt gedeeld.

Toch noemen wij er een paar omdat deze meerdere keren zijn genoemd.

• Meer aandacht voor toekomstige ontwikkelingen in de financiële wereld.

• Meer informatie over actuele belangenbehartiging: pensioenen en wat de vereniging daarvoor doet. Impact pensioenakkoord op ons pensioenfonds en onze pensioenen. Nieuws uit het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. Opgave personeelskortingen e.d.

• Werkende leden meer aandacht en ruimte geven in het magazine.

• Meer zaken die interessant zijn voor ouderen: (leven)testament, gebruik overwaarde woning, apps voor deze doelgroep.

• Interviews met leidinggevenden bij ING. Geef afdeling Communicatie een vaste rubriek met actueel nieuws over ING (beleid, producten, markten, (re)organisatie).

• Historische rubriek over ontstaan en ontwikkeling van de bank gelardeerd met interviews van betrokkenen uit die periode.

• Nieuwe leden en overlijdensberichten graag actueler.

• Meer diepte in de berichtgeving.

• Suggesties voor invulling vrije tijd.

• Kortingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld vakantie en stedentrips.

• Voorkeur om het magazine op papier te ontvangen.

• Meer informatie uit bestuur- en ledenraadsvergaderingen.

OPROEP: kandidaten gezocht voor de ledenraad

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Zo ook bij de VO-NN. Medio 2020 loopt de zittingstermijn af van de huidige ledenraad van onze vereniging. Achter de schermen is men al druk bezig om de verkiezing te organiseren.Maar om te kiezen hebben we natuurlijk kandidaten nodig.

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging, zij benoemt de leden van het bestuur, controleert het bestuur en heeft een besluitvormende stem. Bijvoorbeeld bij de goedkeuring van de jaarrekening, het jaarplan voor het daarop volgende jaar, een wijziging van de statuten en het vaststellen van de hoogte van de contributie. Het is te vergelijken met de Tweede Kamer die de regering controleert.

Wie zoeken wij? Wij zoeken mensen die actief willen meewerken, meedenken en meebeslissen over met name belangenbehartiging bij de voormalige werkgever, pensioenfondsen, enz. Maar die natuurlijk de contacten met de leden in zijn of haar rayon willen onderhouden.

Wat wordt verwacht van kandidaten voor de Ledenraad? Van de leden van de Ledenraad wordt verwacht dat zij de mening van de leden van de vereniging in hun rayon vertegenwoordigen, initiatieven nemen in het belang van de leden en terugkoppeling geven aan de leden in hun rayon.

Van de leden van de Ledenraad wordt ook verwacht dat zij voorstellen van het bestuur inhoudelijk beoordelen en daarover beslissingen nemen. Verder zullen zij zich moeten verdiepen in de fi nanciën van de vereniging, de begroting goedkeuren en het bestuur na afl oop van een jaar decharge verlenen.

Leden van de Ledenraad worden voor een termijn van vier jaar benoemd. Verwacht wordt dat de Ledenraad minimaal twee maal per jaar bijeenkomt. De reiskosten worden vergoed.

Voelt u zich betrokken bij de VO-NN en kunt u zich vinden in het profi el van een lid van de ledenraad, in het komende magazine komen wij uitgebreid terug op de verkiezingen en hoe u zich daarvoor kunt aanmelden.

Nieuwe leden

In de afgelopen periode zijn 9 oud-collega’s lid geworden van de VO-ING. Hierbij worden zij van harte welkom geheten bij onze vereniging.

De heer J. M. Groeneveld, Dronten

De heer E.P.M. Heiligers, Oegstgeest

De heer R. Koenen, Zevenbergen

Mevrouw A.A.M. van Leeuwen, Loosdrecht

Mevrouw D.C.E. Meijen, Maassluis

De heer J.J. Pak, Lunteren

Mevrouw G.J. Pol, Zoetermeer

De heer M.W.M. van Rijn, Overveen

De heer E. Stuij, Rotterdam

In memoriam

De vereniging is voor haar mutaties in het ledenbestand afhankelijk van de informatie van de leden zelf. En in geval van overlijden van informatie hierover van de nabestaanden. Het komt voor dat we wél een overlijden doorkrijgen maar niet de overlijdensdatum. De volgende leden zijn ons in de achterliggende periode ontvallen.

De heer C. Bekker, Zoetermeer

Mevrouw C.A. Bink-van Dijke, ‘s-Gravenhage

De heer A.M. Dellebeke, Middelburg

Mevrouw M.J. van Duinen-Vink, ‘s-Gravenhage

De heer T. Groenewege, Voorschoten

Mevrouw P.J.M. Hartings-Verhelst, Amersfoort

Mevrouw W.J. Hofl and-Lagerweij, Doorn

De heer J.A.F. Konings, Gaanderen

Mevrouw P.M. Lamet-van de Werken, Hoorn

De heer H. de Leeuw, De Rijp

Mevrouw H.M. Losscher-van der Ven, Leersum

Mevrouw N. Middelburg-van der Sluis, Berkel en Rodenrijs

Mevrouw C N Vogel, Rotterdam

Wij wensen de nabestaanden veel kracht bij het verwerken van dit verlies.

In memoriam Stefan Dalinghaus

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het veel te vroege overlijden van ons oud-ledenraadslid Stefan Dalinghaus. Hij stierf op zondag 25 augustus en werd 53 jaar.


Na zijn commerciële opleiding ging Stefan aan de slag bij Nationale-Nederlanden als accountmanager Levensverzekering en Pensioen voor het intermediair. Daarna werd hij teamleider Schade Premie Acceptatie voor particulieren in Rotterdam. Een van de laatste functies in zijn ruim 22-jarige carrière was rayondirecteur Sales in regio Noordwest en later Noordwest en West-Nederland.

De laatste vijf jaar was Stefan werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam aan de Faculteit Business & Economie.

Daarnaast was Stefan zeer actief bij tennisvereniging LTC Eindenhout in Haarlem. Daar bekleedde hij de afgelopen jaren diverse functies waaronder het voorzitterschap. Hij was de drijvende kracht achter de Commissie Recreatie Tennis.


Wij herinneren ons Stefan als een gedreven, betrokken en aimabele collega en ledenraadslid.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Angeline en zijn kinderen Maaike, Sven en Sjoerd.

Bestuur VO-NN