Beste leden,

Het is hartje vakantie als ik dit voorwoord schrijf. De hittegolf in Nederland is net achter de rug. Ik hoop dat de thuisblijvers er niet al te veel last van hebben gehad. Klimaatdeskundigen waren er door verrast. Behalve dat het weer ons verrast, doet de heer Trump dat ook regelmatig met zijn tweets en zijn acties. Vaak met eff ect op zowel de economie (onzekerheid neemt toe en groei neemt af) als op de rentestand (sparen brengt nagenoeg niets meer op).

Met als gevolg dat pensioenbeheerders alle zeilen moeten bijzetten om beleggingen zodanig op peil te houden dat pensioentrekkers hun maandelijkse inkomsten niet zien achteruitgaan. Ook de nog ongewisse uitkomsten van het onlangs gesloten pensioenakkoord brengen de nodige onzekerheid met zich mee.

We kunnen ons gelukkig prijzen dat er zowel bij onze oud-werkgever NN als bij Pensioenfonds ING zeer deskundige en ervaren medewerkers en directieleden zijn die zich ontfermen over deze uitdagingen. Als vereniging - bestuur, commissie, leden en verantwoordingsorgaan - houden we hierbij goed de vinger aan de pols. Ook zijn we op dit gebied goed vertegenwoordigd in overkoepelende organen waar deze materie intensieve aandacht krijgt. Het lijkt ons goed jullie hierover periodiek te informeren via de site, het magazine of met (regionale) bijeenkomsten.

Vorig jaar zijn we voor de communicatie met de leden overgegaan van papier naar digitaal, tenminste voor hen die digitaal kunnen ontvangen en lezen. Dat is ruim 85% van de leden. Aan hen hebben we onlangs gevraagd wat ze van deze verandering vinden. Wel, de verandering heeft goed uitgepakt; over zowel vorm als inhoud van het digitale ledenmagazine zijn jullie meer dan tevreden. Natuurlijk zijn er nog aanvullende wensen en is hier en daar een kritische opmerking geplaatst. Deze zullen wij als vereniging en redactieraad zeker ter harte nemen. In elk geval veel dank voor jullie feedback. We zitten op de goede weg.

Tot slot wens ik jullie veel leesplezier met deze nieuwe kwartaaluitgave van VO-NN Belang en ik spreek daarbij graag de wens uit dat we een plezierige en betrokken vereniging blijven waarvan bestuur, commissies, ledenraad en overige actieve leden onze gezamenlijke belangen scherp en alert blijven behartigen.

Ferdi Jonkman, Voorzitter