Interview

COMMISSIE SOCIAAL ECONOMISCHE BELANGEN

“Wat kunnen we voor nuttigs onze leden aanbieden?”

Met drie man is de commissie SEB momenteel te mager bezet, vandaar dat er twee nieuwe commissieleden worden gezocht, zie profiel hiernaast. Onder voorzitterschap van Frans De Jager buigen hijzelf, Frans Crul en Cees van Oosterom zich regelmatig over de vraag wat ze de VO-ING- en VO-NN-leden voor nuttigs kunnen aanbieden. Een korte kennismaking met de twee ‘Fransen’.

Met het afzwaaien van Jan Pouw en Claas van Veldhoven zoekt commissievoorzitter Frans De Jager (69) nieuwe commissieleden. “Want er is een hoop te doen. Als je nog werkt bij ING of NN kun je op het intranet van de werkgever de personeelscondities inzien: eventuele kortingen op hypotheken, zorg- en schadeverzekeringen en andere producten (ook al worden deze steeds beperkter), informatie over Zorg/Welzijn, Sociale en Fiscale wetgeving en dergelijke. Maar na het vertrek naar een andere werkgever of als gepensioneerde is die informatiebron niet meer toegankelijk. Waar haal je dan de informatie vandaan over dergelijke ‘leuke’ regelingen? Daarvoor maakt de commissie SEB zich dus sterk”, aldus Ajax-fan Frans De Jager, ex-PCGD/RPS, ex-Postbank, ex-NMB/Postbank en ex-ING, getrouwd en een volwassen dochter. Hij was zijn hele 40-jarige loopbaan werkzaam als personeels- en hr-man en vertelt met Frans Crul enthousiast over de commissie SEB.

Frans Crul (63), ook begonnen bij PCGD/RPS, vervulde diverse directie-ondersteunende functies, was onder meer PA van Van der Lugt. Hij hield zich bezig met investor relations namens ING en werd lobbyist voor de bank in het Haagse circuit. Tegenwoordig is hij als vrijwilliger voor diverse not-for-profit-organisaties actief. “Ik ben erg nieuwsgierig en ik wil graag dat ook onze leden op de hoogte blijven van wat nuttig voor hen is en waar ze voordeel van kunnen hebben. We houden als commissie SEB samen diverse informatiebronnen actueel: de beide sites, artikelen in het ledenmagazine en de nieuwsbrieven.”


Wat is er leuk aan het commissielidmaatschap?

Frans De Jager: “We vormen een klein groepje enthousiaste mensen die in aimabele sfeer en gezelligheid tot resultaten komen. We komen met concrete dingen op het gebied van personeelscondities: ING Bank en NN hebben voor medewerkers speciale personele tarieven voor financiële diensten en producten. Die gelden en golden vaak ook voor ex-werknemers. Na vertrek uit de organisatie is die info niet meer toegankelijk en ook worden de regelingen steeds meer ingeperkt. Dus hebben we als SEB-commissie deze info op de sites van de verenigingen staan en houden we die actueel. Ook proberen we rechtstreeks regelingen met onze partners te treffen zoals op het gebied van Schadeverzekeringen af te sluiten bij RISK en de Collectieve Zorgverzekering van Zilveren Kruis.”

Frans Crul: “Op de site staat een wegwijzer voor alle info. Die onderhouden we. Ons werk bestaat vooral uit het updaten van de info en het onderhouden van de contacten, waaronder met hr-organisaties, van ING en NN, zorgverzekeraars ONVZ, Zilveren Kruis en NN-Zorgverzekeringen. Bedenk wel: duizenden van onze leden zijn klant bij ONVZ.”


Is er een taakverdeling?

Frans De Jager: “Ja, maar die was voor vijf man, nu zijn we, hopelijk voor een korte periode, met z’n drieën. We gaan de taken zo snel mogelijk herverdelen.”


Waarop zijn jullie trots?

Frans Crul: “Vooral dat het lukt om een bijdrage te leveren aan iets wat voor veel leden van belang is. Ook dat dit een relatie heeft met mijn oud-werkgever, het oranje bloed vloeit nog altijd door mijn aderen.”

Frans De Jager: “Tal van dingen waaraan duizenden leden iets hebben, concrete aanbiedingen, nuttige informatie. Vragen van leden die tot hun tevredenheid zijn beantwoord. En op het feit dat we een leuk team hebben, dat we het samen doen.”


Wat krijgen jullie ervoor terug?

Beiden: “Voldoening in dat we iets concreets doen. Je ziet dat er iets is gerealiseerd. We krijgen alleen een kilometervergoeding en voor de rest is het liefdewerk oud papier.”


Wat staat op programma?

Frans Crul: “Vanwege de bezetting maken we nu even pas op de plaats.” Frans De Jager: “We zouden graag een evenement organiseren over de zorg in brede zin, iets waarvan leden blij worden. Zo’n seminar of symposium gaat over allerlei aspecten van de zorg. We streven ernaar dit in het voorjaar van 2020 te organiseren. We denken aan vier of vijf sprekers inclusief een politicus en ca 150 mensen in de zaal. De plannen om dit met ONVZ te doen zijn er al. Maar nu staat het on hold.”


Gaat het beleidsdoel van de commissie wijzigen?

Frans De Jager: “Op termijn verschuift het accent van het realiseren van kortingen op diverse verzekeringen naar meer toegankelijke en relevante informatieverstrekking op sociaal en economisch terrein.


Wat is het belangrijkste dat nieuwe commissieleden moeten meenemen?

Frans De Jager: “Dat het doeners en geen praters zijn en dat ze van concrete doelen en acties houden: stukje schrijven, iets regelen, uitzoeken, voorstellen doen, oren en ogen open houden.” Frans Crul: “Proactief ook graag.”

Lees hier de complete profielbeschrijving van het gezochte nieuwe lid voor de commissie Sociaal Economische Belangen. 

(EW)


Commissievoorzitter

Frans De Jager en

Frans Crul:

“We zoeken doeners,

geen praters.”