Inhoud

Pagina 3

VOORWOORD

René Labordus

Pagina 4

IN GESPREK

met Tjeerd Bosklopper

Pagina 5

UW BELANG

  • Wat is er nieuw aan het pensioenstelsel?
  • Tussenstand PFI-project ‘Wij werken aan uw pensioen’
  • Wonen in de toekomst
  • Doorstroming op de woningmarkt
  • Waarover gaat het jaarplan 2020 van VO-PFI?

Pagina 6

INTERVIEW

Scheidend secretaris commissie SEB Cees van Oosterom

Pagina 7

KORT NIEUWS

  • NN-nieuws
  • Evenementen weer gestart
  • Landelijke ledendag VO-NN wordt verschoven richting mei/juni 2021
  • Nieuwe en overleden leden

Pagina 8

MIJN GEBOUW

Oud-NN-directeur Ben Cohen

Pagina 9

MIJN DRIVE

Kennismakingsgesprek met pas gekozen ledenraadslid Paul de Widt