Dag beste lezers, Zojuist heb ik een plezierig gesprek gehad met Tjeerd Bosklopper. Hij is, samen met Leon van Riet, de opvolger van David Knibbe die nu CEO NN-Group is geworden. Een paar nummers terug gaf David zijn beeld van NN, nu is het de beurt aan Tjeerd (en een volgende keer aan Leon). Mooi om te horen hoe de nieuwe en jonge NN-leiding het ons zo vertrouwde bedrijf ziet en daar sturing aan geeft. Vernieuwing en verjonging zijn ook toepasbaar op de nieuwe Ledenraad. Vele nieuwe gezichten met hun eigen nieuwe inbreng en ook weer hun eigen NN-collega's in hun netwerk van vroeger en nu. Allemaal zeer welkom en ik kijk reikhalzend uit naar de eerste kennismakingen. Hetzelfde geldt, en inmiddels gold, voor de eerder geplande Ledendag op 28 okt a.s. waar Tjeerd ook graag bij zou zijn. Begin deze maand is besloten in samenspraak met de Ledenraad de Ledendag te verschuiven richting komende zomer. De oude en nieuwe ledenraad in september heb ik zelf ook gemist door een stevige verkoudheid, stomme pech. Zo houden wij dus nog wat in het vat, maar we namen het zekere voor het onzekere. Vele nieuwe gezichten in de ledenraad betekent ook tegelijkertijd het afscheid van veel vertrouwde gezichten. Collega's die zich jarenlang met veel succes hebben ingezet. In een volgend nummer staan wij daar nog graag, ook met fotomateriaal van het afscheid, bij stil. Voor deze editie was de productietijd daarvoor net te krap. Ik wens u weer veel leesplezier bij dit nummer van ons blad. En heeft u suggesties voor kopij? Altijd zeer welkom op het mailadres van onze vereniging, hoe meer hoe beter... Noot: bijpassend fotootje naast mij ook een nieuw en jong gezicht. Onze 4e kleinzoon Xavi, inmiddels grote broer van Isa, ging mij afgelopen juni leren hoe je een zandkasteel moet maken. En ja, hij is inderdaad vernoemd naar de beste voetballer van Barcelona (en terecht). Groet, René Labordus, bestuurslid VO-NN