Kandidaten gezocht voor

de nieuwe ledenraad

Onze vereniging draait om onze leden en deze is voor haar goede functioneren mede afhankelijk van betrokken leden die een steentje bijdragen. Hetzij in onze ledenraad, het bestuur of één van de commissies van onze vereniging (Pensioenen, Sociaal-Economisch Belang, Activiteiten, Ledenbinding- en werving). In dit nummer vindt u een artikel over de komende verkiezingen die in het voorjaar van 2020 zullen worden gehouden voor een nieuwe ledenraad. De huidige ledenraad heeft, samen met bestuur en commissies, veel werk gedaan om onze vereniging na de splitsing van de Vereniging Senioren ING (VSI) in VO-NN en VO-ING in 2016, op de rit te krijgen. En wat ons betreft is dat ook goed gelukt: de pensioen- en sociaal-economische belangen worden goed behartigd en er worden veel activiteiten georganiseerd, zowel regionaal als landelijk. Veel is gedaan in goede samenwerking met VO-ING, onze zustervereniging. Maar de beide verenigingen worden geleidelijk steeds zelfstandiger en gaan ook meer een eigen koers varen, mede ingegeven door de beschikbare financiële ruimte en de verschillende ontwikkelingen van de ex-werkgever. Om dat verder vorm te geven zijn ook nieuwe mensen, met nieuwe inzichten en ideeën, gewenst en meer dan welkom. In dit nummer is aangegeven hoe u zich kunt opgeven als kandidaat voor onze nieuwe ledenraad. Ik roep u dan ook op om, als u dit aanspreekt en u zich hiertoe aangetrokken voelt, zich hiervoor aan te melden. Wij hebben u nodig!

Dolf Santbulte, secretaris VO-NN