Afscheid van de oude ledenraad

En eerste kennismaking met de nieuwe ledenraad

Op donderdag 3 september werd de laatste vergadering van de oude ledenraad gehouden die van 2016 tot 2020 actief was. Tevens werd kennisgemaakt met de nieuwe ledenraad.

Tijdens de laatste ledenraadsvergadering werden eerst de verplichte nummers als de jaarrekening van afgelopen boekjaar en bevindingen van de externe accountant besproken. Daarna spitste de discussie zich vooral toe op de zorg van de ledenraad over het teruglopende ledenaantal. Daarbij werd de hand in eigen boezem gestoken ten aanzien van de beperkte profilering van de ledenraadsleden zelf. Ook is een lans gebroken voor duidelijker USP’s (Unique Selling Points) voor de VO-NN. De vraag van de oude ledenraad is om dit punt tevens te bespreken met de nieuwe ledenraad. Die vergadering zal na de lunch gehouden worden. Aad, Karel, Hillard, Dick, Hans, Barend, Anne, René en Ton zijn afgetreden. Frits, Ruud, Henk en Jan hadden zich herkiesbaar gesteld en zijn ook herkozen in de nieuwe Ledenraad. De plaatsvervangend voorzitter Niek Hakvoort sprak zijn waardering uit voor de input in de afgelopen jaren en nodigde iedereen uit voor het maken van een groepsfoto en de lunch met de nieuwe ledenraadsleden. Een nieuw elan Op donderdag 3 september ging ook onze nieuwe ledenraad van start. Het was direct een levendige discussie voor deze divers samengestelde groep. Dat bleek al bij de voorstelronde, toen ieder toelichtte wat zijn of haar beweegreden is om mee te doen in dit hoogste orgaan van onze vereniging. Eerder op de dag was in de oude ledenraad al vastgesteld dat we een belangrijk issue hebben met het teruglopende ledenaantal. 3,5 jaar geleden was onze duidelijk uitgesproken VO-NN-doelstelling om te groeien van 3.000 naar 4.000 leden. In plaats van een groei in ledenaantal hebben we een netto-daling doorgemaakt van 300 leden. Zeer kordaat is vanuit de ledenraad een petit comité gevormd met Paul de Widt, Frits Boss, Angela van Leeuwen en Kees Bruin. Samen met de Commissie Ledenwerving en -binding zal een plan worden opgesteld. Een ander belangrijk onderwerp is het proces om een nieuwe VO-NN-voorzitter te benoemen. Ook hierbij is zeer praktisch geschakeld, waarbij Frits Boss mandaat kreeg van zijn mede-ledenraadsleden om hierover te klankborden met Ferdi Jonkman. Ook bij de andere besproken onderwerpen - financiën, contactgegevens website, herindeling rayons, uitstel ledendag naar 2021 - was sprake van een opbouwende, resultaatgerichte discussie. De plaatsvervangend voorzitter, Niek Hakvoort, sprak zijn waardering uit voor de betrokken houding van iedereen. (Rob Remmerswaal)

De oude ledenraad (v.l.n.r.) Frits Boss, Hans van Aurich, Aad Horstman, Ruud van Hof, Dick de Wee, Jan Douwes, Karel van den Bosch, Hillard van der Steeg, Barend Luksen en Henk Fokkink. (René Verhoeven, Anne van der Ham en Ton van Dijk waren afwezig.)

De nieuwe ledenraad (v.l.n.r.) Frits Boss, Maurice Janssen, Jan Pouw, Ruud van Hof, Guyot van Meer, Aad Kant, Jan Douwes, Paul de Widt, Kees Bruin, Hans Korink, Henk Fokkink en Angela van Leeuwen. (Gerry Huis in ’t Veld en, Dick van Gijzen waren afwezig.).

Op donderdag 3 september werd de laatste vergadering van de oude ledenraad gehouden die van 2016 tot 2020 actief was. Tevens werd kennisgemaakt met de nieuwe ledenraad.

Tijdens de laatste ledenraadsvergadering werden eerst de verplichte nummers als de jaarrekening van afgelopen boekjaar en bevindingen van de externe accountant besproken. Daarna spitste de discussie zich vooral toe op de zorg van de ledenraad over het teruglopende ledenaantal. Daarbij werd de hand in eigen boezem gestoken ten aanzien van de beperkte profilering van de ledenraadsleden zelf. Ook is een lans gebroken voor duidelijker USP’s (Unique Selling Points) voor de VO-NN. De vraag van de oude ledenraad is om dit punt tevens te bespreken met de nieuwe ledenraad. Die vergadering zal na de lunch gehouden worden. Aad, Karel, Hillard, Dick, Hans, Barend, Anne, René en Ton zijn afgetreden. Frits, Ruud, Henk en Jan hadden zich herkiesbaar gesteld en zijn ook herkozen in de nieuwe Ledenraad. De plaatsvervangend voorzitter Niek Hakvoort sprak zijn waardering uit voor de input in de afgelopen jaren en nodigde iedereen uit voor het maken van een groepsfoto en de lunch met de nieuwe ledenraadsleden.

De oude ledenraad (v.l.n.r.) Frits Boss, Hans van Aurich, Aad Horstman, Ruud van Hof, Dick de Wee, Jan Douwes, Karel van den Bosch, Hillard van der Steeg, Barend Luksen en Henk Fokkink. (René Verhoeven, Anne van der Ham en Ton van Dijk waren afwezig.)

Een nieuw elan Op donderdag 3 september ging ook onze nieuwe ledenraad van start. Het was direct een levendige discussie voor deze divers samengestelde groep. Dat bleek al bij de voorstelronde, toen ieder toelichtte wat zijn of haar beweegreden is om mee te doen in dit hoogste orgaan van onze vereniging. Eerder op de dag was in de oude ledenraad al vastgesteld dat we een belangrijk issue hebben met het teruglopende ledenaantal. 3,5 jaar geleden was onze duidelijk uitgesproken VO-NN-doelstelling om te groeien van 3.000 naar 4.000 leden. In plaats van een groei in ledenaantal hebben we een netto-daling doorgemaakt van 300 leden. Zeer kordaat is vanuit de ledenraad een petit comité gevormd met Paul de Widt, Frits Boss, Angela van Leeuwen en Kees Bruin. Samen met de Commissie Ledenwerving en -binding zal een plan worden opgesteld. Een ander belangrijk onderwerp is het proces om een nieuwe VO-NN-voorzitter te benoemen. Ook hierbij is zeer praktisch geschakeld, waarbij Frits Boss mandaat kreeg van zijn mede-ledenraadsleden om hierover te klankborden met Ferdi Jonkman. Ook bij de andere besproken onderwerpen - financiën, contactgegevens website, herindeling rayons, uitstel ledendag naar 2021 - was sprake van een opbouwende, resultaatgerichte discussie. De plaatsvervangend voorzitter, Niek Hakvoort, sprak zijn waardering uit voor de betrokken houding van iedereen. (Rob Remmerswaal)

De nieuwe ledenraad (v.l.n.r.) Frits Boss, Maurice Janssen, Jan Pouw, Ruud van Hof, Guyot van Meer, Aad Kant, Jan Douwes, Paul de Widt, Kees Bruin, Hans Korink, Henk Fokkink en Angela van Leeuwen. (Gerry Huis in ’t Veld en Dick van Gijzen waren afwezig.)