Van de voorzitter

Als ik deze ‘vooraf’ schrijf is het hoogzomer. Er is zelfs sprake van een heuse hittegolf met temperaturen van ver boven de 30 graden. Ik hoop dat u deze warmte goed hebt doorstaan. Ook hoop ik dat u in het afgelopen kwartaal genoten heeft van uw vakantie of van de diverse (water)activiteiten, georganiseerd door onze onvolprezen activiteitencommissie.

In mijn praatje tijdens de landelijke ledendag – begin april – meldde ik u dat wij ons als vereniging minder landelijk en meer regionaal willen organiseren, vooral als het gaat om onze onderlinge contacten in welke vorm dan ook. Niek Hakvoort en ik bespreken dit momenteel met diverse leden van de ledenraad in hun respectievelijke regio’s: Noord, Oost, Zuid en Noordwest. Allen zijn enthousiast om hiervoor regionale steunpunten op te zetten. Deze steunpunten krijgen van ons een budget om regionale activiteiten naar eigen inzicht te organiseren. Maar zoals de secretaris ook al in zijn ‘vooraf’ van het vorige kwartaal schreef; daarvoor hebben zij wel de ondersteuning nodig van enkele enthousiaste leden uit hun regio. Die moeten de kar trekken. Wij – bestuur en ledenraad – ondersteunen waar mogelijk en gewenst.

Daarom bij deze nogmaals een oproep om een klein beetje van uw vrije tijd op te offeren om met enkele ex-collega’s leuke activiteiten te organiseren in uw eigen omgeving. U krijgt daar vast heel veel dankbare reacties van de deelnemers voor terug en houdt er ongetwijfeld mooie contacten aan over.

Als voorzitter mag ik me zeer gelukkig prijzen dat ons bestuur weer compleet is met de toetredingen van Niek Hakvoort en René Labordus als vervangers van Henri Kenens en Jacqueline Alders. En ook de ledenraad is weer op volle sterkte met de komst van Henk Fokkink namens de regio Noord-Oost-Midden en Jan Douwes namens Noord-West.

De verkiezingen voor het nieuwe verantwoordigingsorgaan van ons pensioenfonds zijn mede dankzij uw voorkeuren prima verlopen. Onze vereniging is goed vertegenwoordigd. Dank daarvoor.

In het najaar is het weer zaak voor de commissie Sociaal Economische Belangen scherp en alert te zijn voor wat betreft de ontwikkelingen en aanbiedingen in verzekeringsland. Zij zullen u daarover tijdig informeren en adviseren.

Tot slot. Als u deze ‘vooraf’ leest, heeft u gemerkt dat wij u op een andere manier over de vereniging en wat er allemaal speelt informeren. Ons vertrouwde blad is nu ‘on line’ gezet en veranderd qua vormgeving. Wij hopen dat u dat bevalt. Wij denken van wel. Voor leden zonder emailadres is een passende oplossing gevonden.

Ik wens u veel leesplezier.

Ferdi Jonkman, voorzitter