Komende evenementen VO-NN

3 oktober – Dagtocht bezoek aan de Rotterdamse havenen Maasvlakte 2 van 10.30 – 16.30 uur.

12 november – Ledendag rayon Noord(Groningen, Friesland, Drenthe).

Van der Valk Assen. Vanaf 15.00 uur (bij voldoende belangstelling).


Meer informatie en reserveren:

www.vo-nn.nl.


Tom Kuyper
nieuwe ambtelijk secretaris

Na een drie maanden durende marktverkenning is Tom Kuyper bereid gevonden per 1 augustus zijn diensten aan de vereniging aan te bieden als zogeheten ambtelijk secretaris. Tom Kuyper woont in Apeldoorn en biedt zijn diensten aan via The Communication Factory. Tom verzorgt ook het secretariaat en alles wat daarmee annex is voor de Vereniging van Compliance Officers en de Vereniging voor Financieel Recht. Zijn competenties liggen op het gebied van websites bouwen en aanpassen (inmiddels meer dan 900 stuks). Hij is ook softwareprogrammeur voor het wereldwijde Joomla platform waar VO-ING ook mee werkt. Daarnaast is hij communicatief vaardig. Naast deze activiteit heeft hij zich de laatste decennia als zelfstandig ondernemer gespecialiseerd in reclame, ict en marketing.

Ook heeft hij opleidingen gevolgd in toegepaste grafische vormgeving en heeft hij ervaring met de uitgave van periodieken. Het bestuur denkt dat de door The Communication Factory te leveren diensten perfect passen bij onze behoefte. De maand augustus is gebruikt voor de overdracht. Op 1 september is Gerard van Weerdhuizen na acht jaar gestopt met het aanbieden van zijn diensten voor het secretariaat.

Bij het eerste overdrachtsmoment was Tom onder de indruk van de efficiënte en effectieve wijze waarop het secretariaat

van de vereniging de ledenadministratie, de uitgifte en het versturen van nieuwsbrieven, kroonjaarkaarten, welkomstberichten, overlijdensberichten, incasso’s, storno’s en wat al niet meer, heeft ingericht. Gerard wordt op deze manier bedankt voor de wijze waarop hij het secretariaat de afgelopen jaren heeft ingevuld en daarbij de werkzaamheden sterk heeft geprofessionaliseerd.

Age Knossen


Blog over voormalige
NN-gebouw
van Berlage

VO-NN-lid schreef een rijk geïllustreerde blog over haar (sollicitatie-)ervaring uit 1985 in het voormalige NN-gebouw dat was ontworpen door de beroemde Berlage.


Leden Noord starten actie ‘leden-werven-leden’

Volgende ledenbijeenkomst Noord op 12 november

Op maandagmiddag 28 mei j.l. vond een ledenbijeenkomst plaats in Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) bij Van der Valk in Assen. Aanwezig waren een 30 tal oud-collega’s, enkele met partners, VO-NN voorzitter Ferdi Jonkman en ledenraadslid Frits Boss.

Na een korte inleiding van Ferdi Jonkman over de huidige stand van zaken binnen onze vereniging ontstond een levendige en positief kritische discussie over de koers die de VO-NN moet varen om de vereniging weer een extra impuls te geven en vooral ook om het ledenaantal te vergroten. Voor deze vergadering waren ook een aantal oud-collega's die nog geen lid van de VO-NN waren, uitgenodigd. Die leverden ook een positieve bijdrage aan de diverse onderwerpen. Opvallend daarbij was dat deze niet-leden aangaven niet op de hoogte te zijn van het bestaan van onze vereniging! Het punt van een goede communicatie naar NN’ers, bij het einde van het dienstverband, werd nog eens nadrukkelijk onderstreept. Bijzonder was dat enkele aanwezigen zich spontaan aanmeldden voor een actie om het ledenaantal in Noord te vergroten, onder het motto: leden werven leden.


Site

Ook werd nog aandacht gevraagd voor de VO-NN site (www.vo-nn.nl). Zowel leden als niet-leden vinden hierop veel informatie terug. Helder is dat van de site nog veel te weinig gebruik gemaakt wordt. De deelnemers van de bijeenkomst pleitten ervoor om de ledenlijst op de site te plaatsen. Nieuwe leden kunnen zich via de site aanmelden als lid, en verheugend is dat van de aanwezige niet-leden zich inmiddels een vijftal heeft opgegeven als nieuw lid! Een mooi resultaat.

Uitvoerig werd stilgestaan bij allereerst belangenbehartiging, met name op het punt van onze pensioenrechten. Daarbij werden pittige vragen gesteld over de dekkingsgraad van ons pensioenfonds. Vervolgens werd stilgestaan bij de social events. Gevraagd werd om in het najaar nog een bijeenkomst te organiseren met een interessante spreker. Hiervoor is inmiddels al een datum gereserveerd (maandagmiddag 12 november 2018) en sprekers zijn Foppe de Haan en Jean Paul van Haarlem, voorzitter van de RvB van ONVZ. Vanuit het bestuur van de VO-NN is een budget beschikbaar gesteld. De bijeenkomt zal doorgang vinden bij voldoende belangstelling.

Al met al een geslaagde en geanimeerde bijeenkomst die eindigde met een drankje en hapje aan het einde van deze (warme) dag, waarbij diverse leden weer eens gezellig konden bijpraten.

Met medewerking van Frits Boss, ledenraadslid Noord


Nieuwe leden

In de afgelopen periode zijn 13 oud-collega’s lid geworden van de VO-NN. Hierbij worden zij van harte welkom geheten bij onze vereniging.

Dhr. J. Buiter, Gieten

Dhr. E.A. Bus, Gieten

Mw. C.M. Cools, Lisse

Dhr. J.A. Frieswijk, Harlingen

Mw. J.G. van Gelderen van der Meij, Rotterdam

Dhr. K.W. Huizinga, Noordwolde

Dhr. HWJ Korfage, Amersfoort

Dhr. E.J.I.M Merx, Boxtel

Dhr. F.J.A. Naaijkens, Oostvoorne

Dhr. T.D.J. Tichelaar, Harlingen

Mw. A.M. van de Wiel, Den Haag

Dhr. Rhh Welter, Den Haag

Dhr. P.G. Zoet, Veendam

In memoriam

De vereniging is voor haar mutaties in het ledenbestand afhankelijk van de informatie van de leden zelf. En in geval van overlijden van informatie hierover van de nabestaanden. Het komt voor dat we wél een overlijden doorkrijgen maar niet de overlijdensdatum. De volgende leden zijn ons in de achterliggende periode ontvallen.

Dhr. S. van den Berg (90)

Dhr. G.P. van de Graaf (89)

Mw. A. de Groot-Pama (83)

Dhr. J.H. Lemmers (78)

Dhr. P.J.M. van Mil (79)

Dhr. H. Roodhuijzen (85)

Dhr. B.F. Simons (86)

Dhr. B.J. Zwaal (91)

Wij wensen de nabestaanden veel kracht

bij het verwerken van dit verlies.