Uitgever:
stichting Bovom.
Hoofdredacte
René Labordus.
Kernredactie:
Jacqueline Alders, Tom Kuyper, Ewald Wagenaar.
Vormgeving:
BADE creatieve communicatie, Baarn.
Video:
Annelies van der Ouw.
Redactieadres:
administratie VO-NN, Tom Kuyper, De Waterkamer 114, 7325 HX Apeldoorn.
Actueel nieuws over de VO-NN is te vinden op de website www.VO-NN.nl.
Ledeninformatie:
Voor vragen over het lidmaatschap, de collectieve belangenbehartiging op het gebied van pensioenen en op sociaal terrein, of om een adreswijziging door te geven, neemt u contact op met de administratie. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten.

© VO-NN, Apeldoorn, 2018.