Seasons Greetings

"Help ons naar 4.000 leden te groeien"

Het is weer bijna Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar. Dat betekent voor mij “mijmeren over het afgelopen jaar” en ook “wat gaat het nieuwe jaar ons brengen?”


Mijmeren:

Het VO-NN bestuur heeft weer een goed jaar achter de rug. Op 17 april hebben we als bestuur afscheid genomen van 2 bestuursleden: Jacqueline Alders en Henri Kenens. We hebben toen een prachtige stadswandeling gemaakt door Den Haag onder de deskundige begeleiding van Jacqueline met daarna een etentje met ons vijven. Inmiddels zijn we weer als VO-NN bestuur compleet: Niek Hakvoort heeft de Activiteitencommissietaken en René Labordus doet Communicatie. We hebben een prima geslaagde ledendag gehad op 10 april en ook ben ik meegevaren met de zeer aangename zeiltocht op het IJsselmeer in juli van dit jaar. Een zorg is nog wel ons ledenaantal – we blijven steken rond de 3.000 leden – daarom herhaal ik mijn oproep van vorig jaar: help ons met onze doelstelling om in 3 jaar te groeien van 3.000 naar 4.000 leden!


Het nieuwe jaar:

In september hebben we als bestuur de diverse activiteiten voor 2019 besproken en ook daarbij de vertaling naar de financiële begroting voor het komende jaar: die plannen en financiële stukken staan op de agenda voor de Ledenraadbijeenkomst van oktober. Overigens wordt het jaar 2019 voor mij persoonlijk een bijzonder jaar: ik word van “slaper” per augustus 2019 “gepensioneerd”!

Namens het VO-NN bestuur wens ik jullie en jullie familieleden goede feestdagen en een gezond 2019 toe.


Rob Remmerswaal
Penningmeester VO-NN