Een nieuwe lente en een nieuw geluid

Op het moment dat ik dit schrijf is net de avondklok ingevoerd, is de derde golf aangekondigd, wordt de levering van een voor ons belangrijk vaccin meer dan gehalveerd en gaan we de zoveelste tunnel in, waar we aan het eind maar weer het licht moeten zien. Weinig reden tot optimisme dus.

Daarom maar in de titel het citaat van een oude, haast cliché-achtige versregel van Herman Gorter. Want clichés kunnen ook hoop en houvast bieden, in een tijd waarin oude routines en vanzelfsprekendheden onderuit zijn gehaald. Natuurlijk geeft zo’n tijd soms ook nieuwe mogelijkheden. Zo ben ik begonnen met het verwerken van twintig jaar oude vakantiefoto’s en filmopnames en ben ik intussen al een halve expert geworden in filmbewerkingsprogramma’s. Daar was ik anders nooit aan begonnen.

Maar ik hoop van harte dat het moment waarop dit nummer verschijnt ook het moment is waarop de coronamaatregelen weer zo versoepeld zijn dat wij elkaar weer kunnen ontmoeten. Dat wij weer excursies en activiteiten kunnen houden. Dat wij weer een ledendag met u kunnen houden. Kortom, dat wij samen met onze nieuwe enthousiaste ledenraad naar u ook weer een nieuw geluid kunnen laten horen. Dolf Santbulte, secretaris