Nieuw perspectief

De ontluikende natuur met een lekker zonnetje drijft ons weer naar buiten. De lente is aangebroken, hoewel het nu medio april nog best aan de frisse kant is. De eerste coronamaatregelen worden eind april versoepeld. Kortom, we krijgen weer wat perspectief. In het najaar van 2020 moesten we besluiten om alle voor dat jaar voorbereide evenementen voorlopig in de ijskast te zetten totdat we weer veilig en zonder al te grote beperkingen activiteiten kunnen organiseren. Er ligt het nodige op de plank en ik hoop en verwacht dat we bij het verschijnen van dit nummer een aantal van onze plannen hebben kunnen aankondigen en openstellen voor inschrijving. Intussen hebben we als bestuur niet stil gezeten. De al enkele malen verplaatste ledendag staat nu definitief gepland op 11 oktober 2021. U kunt hierop nog niet inschrijven, want het wachten is op een duidelijke versoepeling van het toegestane aantal deelnemers. We komen daarop natuurlijk later bij u uitgebreid terug, maar noteer deze datum in uw agenda. Samen met de nieuwe ledenraad zullen we ons in een strategiesessie bezinnen op een nieuwe wijze van afstemming op de behoeften van onze (toekomstige) leden. Ook hierop komen we later bij u terug. Ferdi Jonkman meldde in zijn voorwoord in nummer 4 van VO-NN Belang, dat we druk zijn met het zoeken van een nieuwe voorzitter. Ferdi heeft zich inmiddels teruggetrokken en René neemt de voorzittersrol waar. Ook hierover in een volgend nummer meer. Niek Hakvoort, lid/evenementen