Drie generaties Van Lochem eten van NN

Drie generaties van onze familie Van Lochem werken al bij NN. Van (groot)vader Koos vanaf 1938 tot nu mijn dochter Petra, die bij Investment Management werkt, aldus Cees van Lochem.

De naam Van Lochem staat sinds 1938 al 83 jaren op verschillende plaatsen in de personeels- en pensioenadministratie van Nationale-Nederlanden vermeld. Mijn vader Koos werkte kort voor de oorlog al bij de Nederlanden van 1845, als inspecteur Glas en Labor en hij zette na de oorlog zijn carrière voort als Brand Inspecteur. Deed hij in die tijd zijn bezoeken aan “zijn” tussenpersonen nog af op de “postjessluiter” zoals ik, zijn jongste zoon, de door de maatschappij verstrekte Solex noemde, naderhand kreeg hij in februari 1953 zijn eerste auto van de zaak, een Citroën 2CV. In 1970 ging vader Koos met pensioen. Tweede generatie Toen werkte zijn middelste zoon en mijn broer Ludo, uit het zeven kinderen tellende gezin, ook al een aantal jaren bij het intussen tot Nationale-Nederlanden hernoemde bedrijf. Hij was begonnen bij Fatum aan het Verhulstplein en werkte daar aanvankelijk op de afdeling Aansprakelijkheid. In 1969, kort na de integratie van de Eerste Rotterdamsche met de Nederlanden van 1845, begon schoonzoon en mijn zwager Frans Bos als Expert Motorrijtuigen bij de sector Motorrijtuigen. Op 1-1-1971 startte ik als het jongste kind van Koos als schadecorrespondent, eveneens bij de sector Motorrijtuigen op de afdeling MS 1.

Zwager, zoon en broers; v.l.n.r. Frans Bos, Perry, Cees, en Ludo van Lochem voor de deur van de Laagbouw aan de Schenkkade.

Gezinsfoto uit 1953. Vader Koos had weer zijn f. 10.000,-- productieprovisie in dat jaar gehaald en dat werd beloond door de directie met de “10.000–taart”. Klein Ceesje (in het midden) en rechts Ludo in padvindersuniform.

Derde generatie Vele jaren later volgde de zoon van Ludo, Perry, het voorbeeld van zijn vader en opa door als automatiseringsmedewerker te gaan werken voor de toenmalige Inwendige dienst. Later ging hij naar ING, waar hij werkte bij het onderdeel dat verantwoordelijk was voor de geldautomaten. Hij werd gevolgd door zijn neef Erwin, zoon van een van de andere zeven kinderen van opa Koos. Hij werkte maar kort voor ING. Maar mijn dochter Petra trad in 2008 in dienst van Investment Management en werkt daar nog steeds. Veranderen Een groot deel van één gezin, drie generaties lang, allemaal bij hetzelfde bedrijf. De loopbanen van de verschillende telgen uit het gezin veranderden in de loop van de jaren. Ludo ging van Aansprakelijkheid via het QUIP-programma, een van de vele verbeterprogramma’s die in de loop van de tijd de werkzaamheden binnen het bedrijf optimaliseerden, naar de Inwendige dienst waar hij uiteindelijk vele functies in het gebouwbeheer bekleedde, tot aan zijn pensioen. Frans, de schoonzoon, bleef de Technische Buitendienst als Expert Motorrijtuigen, Nautisch- en Werkmaterieel zijn hele diensttijd trouw tot aan zijn pensioen.

Twee generaties Van Lochem, v.l.n.r. Cees, zwager Frans Bos, dochter Petra en Perry (zoon van Ludo).

Geoutsourcet Zelf maakte ik na een paar jaar als schadecorrespondent in 1975 even een uitstapje als Schade inspecteur bij de commerciële buitendienst, maar ik keerde toch terug naar de sector Motorrijtuigen. In 1983 werd ik benoemd tot Groepshoofd op het S.T.B., het secretariaat van de Technische Buitendienst. In de loop van de tijd veranderde de organisatie en structuur van de Technische Buitendienst verschillende malen en ik veranderde daarin steeds mee van functie. Tot 1-1-2007, het schade regelende deel van de Technische Buitendienst werd toen geoutsourcet aan CED-Bergweg. Ik hoefde echter niet “mee” en kon met een vertrekregeling vervroegd met pensioen. Eten van NN Kort daarop trad mijn dochter Petra in dienst bij de afdeling Investment Management en ze werkt tot op de dag van vandaag bij NN Investment. Tijdens haar schooltijd werkte ze al voor het concern als vakantiewerkster op mijn afdeling, het secretariaat Technische Buitendienst en later, als student Economie op de Beleggingsadvieslijn van ING. Een hele familie in dienst van het bedrijf. Ik zeg wel eens: “Ik eet mijn hele leven al van Nationale-Nederlanden, en het smaakt mij nog steeds!” (Cees van Lochem)