“Het is kicken om te zien waar je vandaan komt”

Kees Bruin ledenraadslid houdt ook van genealogie

“Bij NN ben ik na acceptant pleziervaartuigen en marktonderzoeker in 1994 (eigenlijk 1993) leidinggevende geworden. Na vrij lang in een spijkerbroek en trui te hebben rond gelopen, ben ik op 1 januari 1990 een jasje gaan dragen. Dat helpt. Mijn advies: als je iets wilt worden, ga je er dan naar gedragen. Dan volgt de rest vanzelf.” Het nieuwe ledenraadslid Kees Bruin aan het woord over wat hem drijft.

Wat sprak je aan in je (NN-)functies? “De grote mate van vrijheid bij het marktonderzoek. En dat je dichter bij de mensen en hun wensen, problemen en eigenaardig­heden staat als adviseur. Wat betekent het lidmaatschap van de ledenraad van VO-NN voor je? “Toen ik te laat was voor de aanmelding van het VO van PFI leek ledenraadslidmaatschap voor de VO-NN me ook wel wat. Inmiddels ben ik er achter, dat je die functie zelf moet invullen. Ik heb me opgegeven voor het Petit Comité, een ad hoc groepje, bestaande uit Paul, Angela en ik, dat argumenten voor potentiële leden zou gaan verwoorden om het ledenpeil op niveau te houden.”

Ledenraadslid Kees Bruin: “Het plezier zit in het menselijke contact, waarbij je tot de kern kunt doordringen.”

Is er al iets dat je is opgevallen? “Ja, dat jongere, oudere en potentiële leden verschillende achtergronden en wensen hebben. Om het kort samen te vatten: een generatiekloof. VO-NN richt zich vooral op de ouderen, maar inmiddels werkt men geen hele carrière meer bij één werkgever. De maatschappij wordt individueler en digitaler. Hoe ga je daarmee om als vereniging? Er liggen nu voorstellen voor bij de ledenraad. De huidige activiteiten blijven onverkort gehandhaafd, maar ook de jongere generaties komen aan bod. Hiermee hopen wij het ledenbestand een stevige impuls te geven.” Waarmee houd je je in je vrije tijd graag bezig? “Als ondernemer en ook bij NN was ik 24/7 bezig met mijn beroep. Dan is er weinig tijd voor hobby’s. Het lidmaatschap van VO-NN vult dat gat deels op. Ik ben ook wat vaker gaan wandelen. En ik heb echt lol gekregen in genealogie. Ik loop diverse lijnen na van onze families. Het is kicken om te zien waar je vandaan komt. En het geeft ook wat achtergrond en verklaring bij je karakter en eerdere besluitvorming.”

Kees Bruin

Kees Bruin (67) heeft zichzelf “als zelfstandige eind 2019 gepensioneerd” door zijn portefeuille als intermediair te verkopen. Partner Sylvia (65) moet nog even en werkt bij de vastgoedafdeling van de gemeente Den Haag. “We hopen nog steeds opa en oma te mogen worden. Mijn zoons zijn 39 en 36 jaar oud, dus het kan nog.”