Ontmoet elkaar online op ons Forum

Onze site (3.000 bezoekers per maand!) is vernieuwd en aangevuld met een forum. Angela van Leeuwen vertelt er meer over.

Onze site verbeteren was een van de vele onderwerpen die tijdens de virtuele ledenraadsvergadering aan de orde kwamen. Iemand moest het voortouw nemen om de verandering samen met Tom Kuyper te realiseren. Zo kwam ik ertoe om een nieuwe indeling voor verschillende rubrieken te maken en ik begon zelf met het schrijven van een blog. Ergens ging ik ervan uit dat onze site slecht wordt bezocht. Feitelijk had ik geen enkel idee. Sinds vorig jaar september wordt het aantal bezoekers keurig door Tom Kuyper geregistreerd en wat blijkt? We hebben gemiddeld zo’n 3.000 bezoekers per maand. In maart van dit jaar hadden we zelfs 5.785 bezoekers. Het blijkt dus dat de site veel bezoekers trekt en steeds beter wordt bezocht. Bloggers Verheugend vooral is de toename van het aantal bloggers. Inmiddels hebben we er drie, maar dat mogen er echt wel meer zijn. Frits Boss is de nieuwste blogger en hij vertelt over zijn wederwaardigheden in coronalockdown in Drenthe. Sinds kort hebben we ook een blogger uit Bangkok, Frances Luns-Kimman. Na jarenlang voor NN te hebben gewerkt is zij met haar man naar Thailand geëmigreerd. Over het dagelijkse leven daar en de boeiende cultuur vertelt zij in haar blogs. Het wordt binnenkort mogelijk om een reactie op deze blogs achter te laten. Dat kan nu nog niet omdat de techniek ons nog even in de steek laat. Juist deze persoonlijke verhalen van onze leden geven een idee wat onze leden dagelijks bezighoudt na hun pensionering of vertrek bij NN. We zouden nog meer bloggers kunnen gebruiken, zeker leden die sinds zij NN hebben verlaten, voor zichzelf zijn begonnen of een andere functie hebben in een geheel andere branche en daar nu met veel plezier werkzaam zijn. Delen Daarnaast is de site ook bedoeld om informatief nieuws te delen, zoals de nieuwsbrief van Koepel Gepensioneerden die met enige regelmaat te vinden zal zijn op de site. Met bijvoorbeeld aandacht voor ‘een nieuwe generatie ouderen langer thuis’. Nieuw is ook het Forum, een mogelijkheid voor leden om via een berichtje elkaar virtueel te bezoeken of een tip achter te laten voor het verbeteren van de site. Wil je iets vertellen over je hobby, je favoriete club of een prachtig boek dat je iedereen wil aanbevelen, zet een berichtje op het Forum. Onze leden moeten het Forum nog ontdekken. Het is ook even zoeken. Je moet eerst inloggen, dan naar links naar het kopje Mijn VO-NN en daar vind je ons Forum. Juist omdat het “bevorderen van onderling contact tussen de leden en het stimuleren van de leden om elkaar, waar nodig, met raad en daad bij te staan” in onze statuten staat, is het Forum bedacht om in deze tijd elkaar virtueel op te kunnen zoeken. Wij hopen binnenkort nog meer bloggers te kunnen verwelkomen en vooral meer berichten van onze leden op het Forum te kunnen lezen. (Angela van Leeuwen, samen met Tom Kuyper de siteredactie)