Jaargang 22, Nummer 2 - 2022

"Goed overleg en luisteren helpt enorm"

In gesprek met André Hollenkamp, voorzitter van NN CDC Pensioenfonds

6 Oud-collega Berry Quak werd zorgmanager

9 Uitslag ledenverkiezingen Verantwoordingsorgaan PFI

12 Actief en gezond: Joke Elzenaar