Wijziging rayongrenzen van VO-NN

In onze ledenraad is gesproken over onze doelstelling om de vereniging dichter bij de leden te brengen, meer binding te creëren tussen ledenraadsleden en rayonleden, en om de leden meer te betrekken door bijv. lokale activiteiten. Wij willen dit (mede) faciliteren door meer cohesie aan te brengen binnen de rayons (betere geografische, historische dan wel sociaal-culturele verbinding). Daartoe zullen – per de eerstvolgende ledenraadsverkiezingen – de rayongrenzen op een aantal punten worden aangepast:

 • het Gooi komt bij rayon Noord-West-Midden (is nu rayon Noord-Oost-Midden);
 • ook Utrecht (grotendeels) bij Noord-West-Midden;
 • het gebied rond Ede/Wageningen (rayon Zuid-Oost) wordt uitgebreid met het gebied rond Veenendaal;
 • Noordoostpolder en Flevoland Noord bij rayon Noord-Oost (is nu Noord-West);
 • Twente/Achterhoek bij Noord-Oost (is nu Zuid-Oost);
 • West-Brabant en het gebied rond Gorkum bij Zuid-West (is nu Zuid-Oost);
 • Een paar kleine grensaanpassingen om provinciegrenzen beter te volgen.

Op de bijgevoegde plaatjes is de oude en de nieuwe rayonindeling aangegeven. In de periode tot de nieuwe ledenraadsverkiezingen wil de ledenraad al wel vanuit de nieuwe rayonindeling (lokale) activiteiten gaan opzetten. Over wat dit voor u gaat betekenen wordt u binnenkort geïnformeerd door de ledenraadsleden in uw gebied. (Bestuur VO-NN)

Nieuwe blogs op www.vo-nn.nl

Weet jij hoe Frances Covid-19 ervaart in Thailand, waarom Frits met zijn biografie is begonnen en Angela oproept meer te bewegen? Het antwoord is te vinden in de blogs van Angela van Leeuwen, Frances Luns en Frits Boss op de site van VO-NN. Wie zelf een blog wil schrijven, stuurt zijn of haar verhaal met een foto naar info@vo-nn.nl.

Krijgsplan voor de toekomst VO-NN

Per rayon zijn ledenraadsleden gekozen die de leden vertegenwoordigen. Maar wat doen zij nu precies?

Op een mooie zonnige dag in juni, de laatste dag dat de mondkapjes verplicht waren, was een groot deel van de ledenraadsleden en het bestuur in een zaaltje in Loosdrecht bijeen om de toekomst van onze vereniging te bespreken. Veelal door het overlijden van een aantal oudere leden is, in het afgelopen jaar, het ledental teruggelopen. Voor het eerst sinds lange tijd konden wij elkaar weer in het echt ontmoeten en ook kennismaken met twee vertegenwoordigers van de commissies Pensioenen en Sociaal-Economisch Belang, Wim Evers en Frans de Jager. Dick Bukman, onze nieuwe voorzitter Het belangrijkste nieuws is dat er een nieuwe voorzitter is gevonden die enthousiast onze club wil gaan leiden. Na het vertrek van Ferdi, door corona noodgedwongen in oorverdovende stilte, en de goede waarneming door de vicevoorzitter René Labordus, zijn Frits Boss en Jan Douwes erin geslaagd een jonge enthousiaste voorzitter te vinden. Dick Bukman (55 jaar) is voormalig directeur van onder meer Movir en momenteel directeur Athenos Adviesgroep. Zie ook het interview elders in dit nummer. De ledenraad heeft met algemene stemmen zijn benoeming per 1 juli 2021 goedgekeurd en is verheugd over zijn komst. Oorspronkelijke betekenis van strategie: een krijgsplan Een krijgsplan is zeker nodig om onze vereniging op de lange termijn levend en aantrekkelijk te houden. Want, naast de vermindering van het aantal leden door overlijden (meer dan 80), heeft ook een aantal leden hun lidmaatschap opgezegd uit gebrek aan interesse. Drie ledenraadsleden, het zogenaamde Petit Comité (Kees Bruin, Angela van Leeuwen, Paul de Widt) hebben zich goed in de materie verdiept. Data gaven een duidelijk beeld dat van de leden de meerderheid 70+ is. Hoewel velen nog vitaal zijn en volop mee willen doen, bracht bestudering van deze cijfers het inzicht dat alle leeftijden welkom zijn, maar het prettig zou zijn voor de lange termijn om meer leden in de leeftijd van 50-plus te verwerven. Het Petit Comité heeft gekeken naar de verschillende generaties en op basis daarvan in beeld gebracht dat er meer moet worden gedaan om onze vereniging voor 50-plussers aantrekkelijk te maken en te houden. Leden werven Wat we moeten doen om de huidige leden te behouden en nieuwe leden te werven was dan ook het belangrijkste thema van deze middag. Onder de bezielende leiding van Frits Boss hebben wij in twee groepen ideeën aangedragen. Frits benadrukte dat achter ieder idee een naam moest komen te staan van wie ‘de kar wilde gaan trekken’. Eén ding werd duidelijk uit deze brainstorm met veel goede ideeën: er moet nog meer worden gecommuniceerd, zowel naar de huidige leden als ook naar aspirant-leden. Eén idee kunnen we hier al direct vermelden: laat weten op Instagram, Facebook en/of LinkedIn hoe tevreden jij bent over VO-NN. Binnenkort meer informatie over onze actie ‘Leden werven leden’. Instelling commissie Communicatie Meer digitaal en via verschillende kanalen communiceren, was de reden om onder leiding van vice-voorzitter René Labordus een commissie Communicatie op te richten. De leden zijn Kees Bruin (behoeftenonderzoek), Paul de Widt (digitale webinars), Angela van Leeuwen (kwartaalmagazine en website). Via deze commissie zal de voortgang van de ingebrachte ideeën dan ook naar alle leden worden gecommuniceerd. Financiën, jaarverslag Bij de afsluiting van deze gecombineerde strategie- en ledenraadsdag horen ook een paar praktische zaken zoals goedkeuring van de financiën, met dank aan onze penningmeester Rob Remmerswaal. Mede dankzij Covid-19 zien onze financiën er goed uit omdat er maar weinig activiteiten doorgang konden vinden. Wellicht dat nog een inhaalslag gemaakt kan worden. In ieder geval kan er een mooi programma worden gemaakt voor de ledendag in oktober 2021. Na goedkeuring van het jaarverslag (met dank aan Dolf Sandbulte) en een korte rondvraag, verzocht de voorzitter ons om zich naar het terras aan de Loosdrechtse plas te begeven om aan een belangrijk aspect van onze vereniging tijd te besteden; saamhorigheid en gezelligheid. (Angela van Leeuwen)

Nieuws van en over Nationale-Nederlanden

NN Nieuws

NN verlengt contract Marathon Rotterdam en CPC Loop Den Haag Nationale-Nederlanden blijft ook de komende drie edities titelsponsor van de Marathon Rotterdam. NN verlengde voor dezelfde periode eveneens het contract als naamgever van de CPC Loop Den Haag. Meer info Vraag “Hoe gaat het?” maakt Nederland vitaal en veerkrachtig Hoe gaat het? We vragen het allemaal weleens aan elkaar. Ruim de helft (57%) van de Nederlanders ziet deze vraag als een beleefdheidsvraag en niet als een oprechte vraag naar hoe iemand zich voelt. NN wil de vraag nieuw leven inblazen. Een goed gesprek over hoe het gaat, blijkt de sleutel tot minder ziekteverzuim en uiteindelijk tot een vitaler en veerkrachtiger Nederland. Daarom heeft NN het “Hoe gaat het?” platform gelanceerd, dat werkgevers en werknemers activeert en faciliteert in het voeren van (meer) goede gesprekken. Meer info NN Art Award 2021 voor Erik Mattijssen Op 30 juni is tijdens de kunstbeurs Art Rotterdam de NN Art Award voor de vijfde keer uitgereikt. Deze kunstprijs is gewonnen door Erik Mattijssen van galerie Cokkie Snoei en bestaat uit een bedrag van tienduizend euro. Dit werd bekend gemaakt tijdens de officiële opening van Art Rotterdam in de Van Nelle fabriek in Rotterdam. Meer info NN Group en North Sea Jazz verlengen succesvolle samenwerking met drie jaar North Sea Jazz en NN Group blijven de komende jaren samenwerken. Sinds de editie van 2018 is NN titelsponsor van het festival, dat de naam NN North Sea Jazz Festival draagt. Het partnership is verlengd met drie jaar. Meer info Maximaal 10% van je pensioen in één keer opnemen – aantrekkelijk, maar ook risicovol Maximaal 10% van je pensioen in één keer opnemen: bijna driekwart van de werknemers heeft er belangstelling voor. Ruim een op de vijf werknemers is ook echt van plan om voor een ‘bedrag ineens’ te kiezen. Met dit geld willen ze het liefst een mooie reis maken of een deel van hun hypotheek aflossen. Dit blijkt uit de eerste editie van de Nationale-Nederlanden Bedrag Ineens Barometer, een periodiek onderzoek onder werkende Nederlanders van 21 t/m 67 jaar. De meest genoemde nadelen? De maandelijkse pensioenuitkering wordt lager en je betaalt mogelijk meer belasting. Meer info Nieuwe focus Schade NN - Intermediair en Retail worden aparte bedrijfsonderdelen NN brengt een nieuwe focus aan bij het schadebedrijf. De bedrijfsonderdelen Zakelijk - en Particulieren Schade worden ingericht naar distributiekanaal (of aandachtsgebied). De bediening van het intermediair voor zowel zakelijk als particulier wordt samengevoegd in het nieuwe bedrijfsonderdeel Schade Intermediair. Meer info Gelijk verlof voor ieder gezin Vanaf 1 augustus 2021 maakt NN alle verlofvormen voor ouder en kind inclusief voor alle medewerkers in Nederland en worden de verlofregelingen aangepast. In onze samenleving zien we steeds meer diverse gezinsvormen. Bij NN vinden we dat alle kinderen recht hebben op hechting en binding binnen het gezin, ongeacht de samenstelling van het gezin. Meer info Tjeerd Bosklopper nieuwe voorzitter Verbond van Verzekeraars Tjeerd Bosklopper, CEO Netherlands Non-life, Banking & Technology en lid van de Management Board NN Group, is tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd tot voorzitter van het Verbond van Verzekeraars. Bosklopper is benoemd voor twee jaar en volgt Willem van Duin op die de functie sinds juni 2019 heeft bekleed. Meer info Schademeldingen overstroming Limburg NN is samen met haar labels na de overstromingen in Limburg volop aan de slag gegaan. Met eigen experts in het gebied, met als uitvalsbasis de kantoren van SNS en het kantoor van BSB Verzekeringen in Geleen. Adviseurs kunnen hier terecht voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. NN heeft het beheer over diverse labels. Naast NN zijn dit OHRA, ABN AMRO Verzekeringen, ING Verzekeringen en SNS. Meer info

Je kunt NN ook volgen op social media: FacebookInstagramLinkedIn

Nieuwe leden

In de afgelopen periode zijn 10 oud-collega’s lid geworden van de VO-NN. Hierbij worden zij van harte welkom geheten bij onze vereniging.

 • Mevrouw G.W.J.M. van Tilburg-Hilker, POORTUGAAL
 • De heer D.A. Bukman, HOEK VAN HOLLAND
 • Mevrouw S.I. Maat, DEN HAAG
 • De heer L. de Jong, GOUDA
 • De heer J.J.A.N. van Nuland, ZOETERMEER
 • De heer R.M. Houtman, ZOETERMEER
 • Mevrouw C.B. Muusz, ROTTERDAM
 • Mevrouw S. Sewberath Misser, AMERSFOORT
 • De heer R.B. de Vries, LEKKERKERK
 • De heer A.J.C. Schepen, VLAARDINGEN

In memoriam

De vereniging is voor haar mutaties in het ledenbestand afhankelijk van de informatie van de leden zelf. En in geval van overlijden van informatie hierover van de nabestaanden. Het komt voor dat we wél een overlijden doorkrijgen maar niet de overlijdensdatum. De volgende leden zijn ons in de achterliggende periode ontvallen.

 • De heer K. Wielhouwer, RIJSWIJK
 • De heer W.N. van Kempe, GOUDA
 • De heer E.J.H. Huiberts, HEEZE
 • De heer A.P.M. Vermeulen, GOUDA
 • De heer J. Verboom, BARNEVELD
 • De heer J.C.H. Tollens, PAPENDRECHT
 • De heer P.A. Beijer, VLAARDINGEN
 • De heer L.C. Goldhagen, OVERPELT
 • De heer W.C. Eerland, ZOETERMEER
 • De heer H.A.G. van Noesel, BAVEL

Wij wensen de nabestaanden veel kracht bij het verwerken van dit verlies.