Uitgever: VO-NN Belang is een uitgave van uitgeverij Horus in opdracht van de Vereniging Oud-medewerkers NN (VO-NN). Hoofdredacteur: René Labordus. Kernredactie: Jacqueline Alders, Tom Kuyper, Angela van Leeuwen, Ewald Wagenaar. Vormgeving: BADE creatieve communicatie. Redactieadres: administratie VO-NN, Tom Kuyper, Paul Pellastraat 234, 7558 HM Hengelo. Telefoon: 035 - 631 21 66. Actueel nieuws over de VO-NN is te vinden op de website www.VO-NN.nl. Ledeninformatie: Voor vragen over het lidmaatschap, de collectieve belangenbehartiging op het gebied van pensioenen en op sociaal terrein, of om een adreswijziging door te geven, neemt u contact op met de administratie. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten. © Horus, 2021.