“Ik geloof sterk in het ontsluiten en beschikbaar krijgen van deskundigheid.”

Kennismaking met onze nieuwe voorzitter Dick Bukman

Eind juni stemde de ledenraad in met de benoeming van Dick Bukman tot voorzitter van VO-NN. René Labordus en Angela van Leeuwen spraken met hem.

Dick werkte vanaf 1990 tot 2012 bij achtereenvolgens ING-Bank, NN (LA) en Movir. Kort daarna sprak en zag ik hem via Whatsapp, zie het gespreksverslag hieronder. Angela van Leeuwen schoof ook aan. Dick woont in Hoek van Holland, is getrouwd en heeft twee zonen. De oudste studeert en woont in Kralingen en de jongste vliegt binnenkort uit naar Wageningen. Ha Dick, leuk je weer te zien en mooi dat je voorzitter wilt zijn en nu ook bent geworden... “Ja, vind ik ook allebei. Er is ook meer dan alleen werk, hoe leuk dat ook is. Ik kende VO-NN overigens niet en denk dat dat voor meer leeftijdsgenoten - ik ben 55 - zal gelden. Toen Dolf mij belde was ook mijn eerste opmerking: 'Bestaat dat dan?' Ik begreep overigens al wel snel het nut van onze vereniging. Ik ben ook vereerd dat jullie mij hebben gevraagd. Het is, zoals al gezegd, goed om naast het werk wat anders te doen en ik hoef ook geen voorzitter van Natuurmonumenten te worden.” Waar zie jij het belang van onze vereniging? “Het pensioendossier bij uitstek, zowel voor jong als oud. Het afgesloten pensioenakkoord vraagt veel aandacht de komende jaren, talloze vragen zijn nog onbeantwoord. Pensioenaanspraken zijn gewoon uitgesteld salaris en daar zit ook de verbinding met al onze leden. Dat geldt ook voor de CDC-fondsen waarin sinds 2014 pensioenrechten worden opgebouwd. Wij gaan voor de belangen van onze leden. Daarnaast vormen wij ook een platform als ontmoetingsplaats. Dat kan gezelligheid zijn, maar ook informatie-uitwisseling of beschikbaarstelling van deskundigheid.” Duidelijk Dick, even iets over wat je nu doet “Ik werk nu ruim zeven jaar als directeur bij Athenos, na ongeveer 25 jaar met veel plezier bij ING en NN te hebben gewerkt. Ik kan gelukkig zeggen dat ik het er erg naar mijn zin heb. Wij houden ons vooral bezig met ondernemers die arbeidsongeschikt zijn geraakt of slachtoffer zijn van letselschade en waarbij er een relatie is met de bedrijfsvoering. Wij zijn er om het ontstane bedrijfsprobleem op te lossen, zodanig dat de ondernemer weer zelfstandig verder kan. Wij zijn elf jaar geleden aan de AOV-kant begonnen en doen sinds een jaar of zes ook letselschade. Dus dan leggen wij aan verzekeraars uit wat de 0-foto is; de situatie van het bedrijf vlak voor de arbeidsongeschiktheid van de ondernemer. Meer en meer doen wij nu analyses op basis van tweezijdige opdrachten, verzekeraars en belangenbehartigers. Wij werken nu met vijftien adviseurs door heel Nederland. Voor mij komt de ervaring uit mijn verleden met ondernemers bij ING Bank MKB, NN Landelijk Account en AOV met Movir als toonaangevende arbeidsongeschiktheidsverzekeraar, mooi samen in mijn huidige werk.”

image
De nieuwe voorzitter van VO-NN, Dick Bukman: “De ervaring van elkaar gebruiken is een mooi iets binnen een vereniging.”

Angela: bij Movir had je de hoogste klanttevredenheid. Wat gaan wij doen in onze vereniging om dat ook te halen? “Een combinatie van inhoud en leuke dingen doen. Hoe gaan wij om met het pensioenakkoord, zowel voor gepensioneerden als voor slapers, de pensioengerechtigden zoals ik die nog werkzaam zijn? Wij houden daar als belangenbehartiger zaken met een scherp oog in de gaten. Wij zorgen ervoor dat de vele kortingen, waaronder op de verzekeringen bij NN, worden gewaarborgd. Daarnaast vormt de vereniging ook een ontmoetingsplatform, zowel fysiek als digitaal. Ik geloof sterk in het ontsluiten en beschikbaar stellen van deskundigheid. Elkaar helpen in de fase waar een (oud-)collega op dat moment in zit. Wat kan je voor elkaar betekenen? Een mooie uitdaging.” Klinkt als nog een mooie werkzame tijd voor de boeg... “Klopt, zo voel ik het ook. Ik mag nog pakweg twaalf jaar in plaats van ik moet nog… Persoonlijke ontwikkeling is een mooi iets om mee bezig te zijn. Bij NN (en ING) heb ik geleerd mijzelf voortdurend te ontwikkelen. Dat wil ik blijven doen. Zo zie ik ook dat wij als leden elkaar daarin kunnen helpen. Ik zou het bijvoorbeeld in mijn huidige werk mooi vinden als gerechtelijk deskundige op de lijst te komen. Dan kan ik wel allerlei opleidingen gaan doen, maar wellicht zijn er leden die mij daarin kunnen adviseren. Elkaars ervaring gebruiken is een mooi iets binnen een vereniging.” Welkom aan boord Dick “Dank, ik heb er veel zin in en wij gaan er een paar mooie jaren van maken!” (René Labordus)