Betrokkenheid creëren

Van tijd tot tijd ontstaat er een nieuwe hype in managementland. Nog niet zo lang geleden gold: hoe tevredener de klant, des te beter de manager. En die tevredenheid werd afgemeten aan de hele keten die was gericht op het vergroten van klanttevredenheid. Het voorbeeld van een onderneming die dit in alle facetten waarmaakte was voor mij Movir. Vanaf het moment dat je het gebouw binnenstapte, tot aan de meting van de klanttevredenheid was duidelijk; hier wordt alles aan gedaan om de klant tevreden te stellen. Dick Bukman, indertijd directeur van Movir, voegde daar altijd aan toe dat juist de inzet van alle medewerkers het succes van die grote klanttevredenheid bepaalde. Er zijn intussen dikke boeken over leiderschap geschreven en steeds weer voert een ander aspect van leiderschap de boventoon. Ondergeschikt zijn twee elementen: verantwoordelijkheid geven en betrokkenheid creëren. Sinds een jaar ben ik ledenraadslid. Wat ik van het bestuur heb ervaren is vooral, naast een grote inzet, aandacht voor de ledenraadsleden en openstaan voor hun ideeën. Dat heeft geleid tot een grote betrokkenheid en verbondenheid bij alle ledenraadsleden. Nu het bestuur onder leiding van Dick Bukman, zich voortvarend gaat inzetten om de betrokkenheid bij alle huidige leden te vergroten, kijk ik met optimisme naar de toekomst van onze vereniging. Wij willen meer nieuwe leden van 50-plus en zullen beginnen meer oud-NN’ers van 50-plus in het zonnetje te zetten. Velen zijn niet meer werkzaam bij NN; soms als gevolg van een van de vele reorganisaties, soms uit geheel eigen keuze omdat het gras aan de overkant er groener uitzag. Juist hun tijd bij NN heeft ertoe bijgedragen dat zij nu succesvol zijn bij andere bedrijven. Het ervaren van tegenslag kan sterker maken, zeker als de scherpe randjes van het afscheid door de tijd wat zijn afgesleten. Maar, de betrokkenheid bij NN blijft en dus is een lidmaatschap van VO-NN een logische keuze. Angela van Leeuwen