NN bij afhandeling van vuurwerkramp Enschede

Zaterdag 13 mei 2000. Het was uitzonderlijk mooi weer en veel mensen waren daarom weer buiten bezig. En dat was maar goed ook, want om 15.34 uur voltrok zich in Enschede de vuurwerkramp. Ik besefte dat ook de Technische Buitendienst van NN voor een grote uitdaging kwam te staan om de vele schades te regelen.

Een brand, gevolgd door twee enorme explosies bij het bedrijf S.E. Fireworks verwoestte de wijk Roombeek. 21 mensen kwamen om het leven en 941 raakten er gewond. Was iedereen thuis geweest, dan was het aantal slachtoffers vele malen groter geweest. De televisiebeelden spraken voor zich. Op maandagmorgen 15 mei 2000 was er om 09.30 uur een crisisberaad op de kamer van René Labordus, directeur Technische Buitendienst. Dit leidde ertoe om, net als na orkaan Luis in 1995 in Sint-Maarten, ter plaatse een crisiscentrum in te gaan richten om van daaruit de schaderegeling te coördineren. Samen met Niek Vonk, manager Bouwzaken, reed ik vervolgens naar Enschede, nadat we onderweg eerst allebei thuis even wat kleding etc. ophaalden, want het was wel duidelijk dat dit de nodige tijd zou gaan kosten. Crisiscentrum In Enschede werd in een leegstaand deel van een postkantoor aan de Beltstraat het crisiscentrum ingericht. De afdeling Automatisering zorgde voor de nodige “hardware” zodat we direct op de eigen systemen konden werken. Vanuit het hele land werden de nodige experts gerekruteerd om in het rampgebied te worden ingezet. Niet alleen bouwkundigen en inboedelexperts, maar ook de nodige motorrijtuigenexperts, want met alle huizen raakten ook alle auto’s in het gebied zwaar beschadigd. Bovendien werden nog enkele medewerkers van de afdeling Brand ingeschakeld ter assistentie van het logistieke proces voor de verwerking van de vele opdrachten. Aan de hand van een zéér gedetailleerde kaart, waarop elk huis in het gebied stond ingetekend, konden we een duidelijk overzicht scheppen van alle verzekerden, niet alleen die van Nationale-Nederlanden, maar ook van de zustermaatschappijen Tiel-Utrecht, Victoria-Vesta, Postbank en Volmachten, voor wie wij de schades moesten regelen.

Huizen en auto’s massaal total loss na de geëxplodeerde vuurwerkopslag in Enschede (foto TD-NN).

Veel leed Omdat het gebied nog hermetisch was afgesloten, moesten we de verzekerden in eerste instantie naar ons toe laten komen en werden onze experts dagelijks geconfronteerd met het ongelooflijk vele leed van onze verzekerden. Vaak waren zij letterlijk alles kwijt en bezaten ze alleen nog de kleding die zij die zaterdag droegen. De dagen duurden lang en na afloop was er, voor het gezamenlijke avondeten, een briefing van het management waarin de stand van zaken besproken werd. De experts en kantoormedewerkers die niet in de directe omgeving van Enschede woonden werden ondergebracht in, wat tegenwoordig bekend is als het ‘Resort Bad Boekelo’. Pas op 5 juni 2000 mochten we het kerngebied, de ‘binnenring’, betreden. Toen konden we ook daar met schadevaststelling beginnen. In korte tijd werden heel veel schades, vaak total losses, vastgesteld en mede daardoor kon in betrekkelijk korte tijd veel werk worden verricht. Op 29 juni is het crisiscentrum opgeheven en keerden we terug naar Den Haag. Voor alle collega’s die aan de afwikkeling van deze ramp meewerkten werd naderhand de mogelijkheid geboden om, onder professionele begeleiding, de vaak traumatische ervaringen te verwerken. (Cees van Lochem, voormalig teammanager STB)