Warmte en verbondenheid

In de donkerste tijd van het jaar, met Kerst en de jaarwisseling voor de boeg, zoeken we elkaar vaak op. Een jaar geleden zat hier een flinke rem op door de overheidsmaatregelen door Covid-19. Maar dit jaar is de situatie weer onzeker en is er eind november weer een roep om meer maatregelen. We kunnen elkaar hopelijk blijven ontmoeten. In deze editie staan daardoor gelukkig weer verslagen van recente bijeenkomsten. Warmte, verbondenheid en gezondheid blijven de thema's waarmee de redactie de kolommen van ons ledenmagazine zal vullen.

We wensen u voor Kerst en 2022 een liefdevolle tijd in optimale gezondheid!

Een nieuwe hoofdredacteur, Angela van Leeuwen, een ietsje aangepaste naam (Magazine in plaats van Belang, had je het al gezien?) en enkele wijzigingen in de layout en ons logo; verandering is ook in de redactie een constante. We wensen u voor Kerst en 2022 een liefdevolle tijd in optimale gezondheid! De kernredactie (Jacqueline Alders, Tom Kuyper, Angela van Leeuwen, Ewald Wagenaar)

PS De kernredactie wil ook vanaf hier René Labordus bedanken voor zijn jarenlange inspirerende inzet als hoofdredacteur!