COMMISSIE PENSIOENEN

Voorbereidingen verkiezingen Verantwoordingsorgaan PFI 2022

Op het moment dat de tekst voor dit ledenmagazine moet worden ingeleverd, is de uitnodiging voor kandidaatstellingen via de website en nieuwsbrief er nog geen twee weken uit; er hebben zich nu al kandidaten gemeld. Ook hebben zich binnen de Pensioencommissie drie leden gemeld die de gesprekken met de kandidaten willen voeren om een selectie te maken voor de meest succesvolle kandidaten om onze leden te vertegenwoordigen in het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds ING (VO-PFI). De (selectie)gesprekken hebben, als je dit leest, al plaatsgevonden en omdat de beide verenigingen hun ‘favoriete kandidaten’ uiterlijk 1 januari 2022 moeten laten weten aan de Verkiezingscommissie van het PFI, zijn we van plan om dit tegelijkertijd met een speciale nieuwsbrief aan al onze leden te laten weten. Dus houd opnieuw je mailbox in de gaten. (Wim Evers, voorzitter Pensioencommissie)

Met wie praat de Pensioencommissie eigenlijk?

De Pensioencommissie heeft in de loop van de jaren een heel netwerk opgebouwd om het behartigen van de belangen van onze leden te ondersteunen. Hier een korte inventarisatie van ons netwerk. Mocht je een uitvoerige beschrijving van alle instanties wensen, klik dan hieronder (of kijk op vo-nn.nl).

image
image
image
image
image
image
image

VERANTWOORDINGSORGAAN PFI

32.000 extra stemmers voor verkiezingen VO-PFI

Twee zetels voor oud-collega’s die nog geen pensioen genieten

Alle circa 32.000 oud-medewerkers van NN en ING die nu elders werken en nog geen pensioen genieten, kunnen voortaan meestemmen bij de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds ING (VO-PFI). Ze mochten zich bij de vorige verkiezingen in 2018 al verkiesbaar stellen.

Het VO-PFI houdt eenvoudig gezegd de besluiten van PFI in de gaten met het oog op de belangen van de bestaande en toekomstige gepensioneerden. VO-NN en VO-ING bezetten daartoe enkele zetels in het VO voor de door hen gekozen leden. Er komen door de uitbreiding van het stemrecht voor deze zogeheten ‘gewezen deelnemers’ in één klap 32.000 stemgerechtigden bij. Daardoor wordt hun stem in het VO-PFI flink versterkt. Zij kunnen een kandidaat kiezen die nadrukkelijk hun belangen vertegenwoordigt, een voor de ex-NN’ers en een voor de ex-ING’ers. De VO-leden worden overigens geacht samen belangenafwegingen te maken en niet aan belangenbehartiging te doen, al is de praktijk soms weerbarstig. In het VO zitten vanaf 2022 tien vertegenwoordigers: twee namens de werkgevers NN en ING, twee namens de ‘actieven’ (NN’ers en ING’ers die nog in dienst zijn) en zes namens de gepensioneerden waarvan twee namens ‘gewezen deelnemers’, ook wel eens ‘slapers’ genoemd. Met die laatste worden oud-medewerkers van NN en ING bedoeld die wel pensioen opbouwden, maar die hun pensioen nog niet genieten, bijvoorbeeld omdat ze elders werken of zzp‘er zijn. Net als bij de vorige verkiezingen bezetten zij twee zetels. Omdat deze groep nu actief mag stemmen, staat dit aantal vooralsnog voor deze verkiezingen vast, zodat vier zetels voor de gepensioneerden overblijven. Tot 2022 waren er vijf gepensioneerden waarvan twee gewezen deelnemers, en drie ‘actieven’. Een goed besluit van PFI, vindt VO-PFI. Alleen digitaal stemmen? Het PFI-bestuur wilde graag dat voortaan voor de verkiezing voor het VO-PFI uitsluitend digitaal gestemd zou gaan worden. Dat lijkt het VO-PFI geen goed idee, want bij eerdere verkiezingen stemde ongeveer de helft nog met een papieren stembiljet, terwijl er wel de keuze was om dit digitaal te doen. Het VO-PFI is dus pal voor dit bestuursbesluit gaan liggen; het digitale stemmen blijft dus een mogelijkheid en wie wil, kan in het voorjaar van 2022 weer een stem op papier uitbrengen. “Er is een te grote groep gepensioneerde deelnemers die nog niet aan deze ingrijpende stap toe is”, aldus VO-PFI. Drie stemmen blijft Eerder was het mogelijk om per stemgerechtigde drie stemmen uit te kunnen brengen. Het PFI-bestuur wilde terug naar één stem. Nee, dat vinden wij ook niet oké, liet VO-PFI met iets andere woorden weten. Omdat er vertegenwoordigers van NN en ING zijn, is er behoefte aan een brede toetsing bij de stemgerechtigden om er zeker van te zijn dat een tweede of derde kandidaat op de lijst niet door minimale verschillen wordt bepaald. “Naar verwachting zal het tevens de diversiteit binnen het Verantwoordingsorgaan verder ten goede kunnen komen als een stemgerechtigde meerdere kandidaten kan aanwijzen”, aldus VO-PFI in zijn reactie aan het PFI-bestuur. (Ron van Alphen, namens Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ING)